Skip Navigation or Skip to Content

Pilot Practoraat Smart Industries

Heb je als maakbedrijf een praktische, technische uitdaging op de werkvloer die je wilt testen? En wil je ervaren hoe het onderwijs jou met sprongen vooruit kan helpen? Op 1 november 2023 startte Onderwijsgroep Tilburg samen met Midpoint Brabant een pilot, genaamd ‘Practoraat Smart Industries’.

Proeftuin als antwoord op uitdagingen in de maakindustrie

De maakindustrie kampt met allerlei uitdagingen: er is een tekort aan personeel, technische innovaties volgen elkaar steeds sneller op, klanten stellen hogere eisen aan producten en de interactie tussen mens en machine vraagt om andere skills. En juist daarom is een onderzoek naar het bestaansrecht van een practoraat Smart Industries in deze regio nú nodig.

In deze proeftuin onderzoeken, testen en lossen we praktische vraagstukken uit het mkb op bij het ROC in Tilburg (afdeling Techniek), samen met experts, docenten en studenten. Dit gebeurt onder leiding van Timon Jongkind, innovatiedeskundige en practor Smart Industries. De focus ligt op terreinen als interactie tussen mens & machine, CNC-machines en roboticaopstellingen in de sectoren metaal en elektrotechniek. Het doel is veiliger, sneller, beter en efficiënter produceren.


Wat is een practoraat?

Een practoraat is een onderzoeksgroep, verbonden aan een mbo-instelling. Zo’n groep doet praktijkgericht onderzoek. Een practor, docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn hier actief bij betrokken. Een practoraat jaagt kennisverspreiding en innovatie aan, en focust op opleiden tot innovatief vakmanschap.


Leestip: artikel 'Onderzoek practoraat Smart Industries'

“Door te experimenteren kunnen onderwijs en bedrijfsleven elkaar enorm vooruithelpen.“ Lees het interview met Teun Mallens van ROC Tilburg en onderwijsinnovator Timon Jongkind. Wat leverde het onderzoek naar een practoraat Smart Industries op? En wat zijn de vervolgstappen?

Lees het artikel

Jouw vraag onderzoeken met ROC Tilburg?

Heb jij als mkb’er een vraagstuk op het gebied van mens en organisatie? Of wil je weten hoe je jouw productie slim en efficiënt naar een hoger niveau tilt? Dat kan op verschillende manier samen met ROC Tilburg:

  • Veel opleidingen werken projectmatig. Dit zorgt voor ruimte om samen met bedrijven aan échte praktijkopdrachten te werken, ter vervanging van bestaande opdrachten in het lesprogramma.
  • Tijdens stages is ruimte voor praktisch onderzoek en experimenteeropdrachten.
  • Door het testen van bestaande en nieuwe machines in een educatieve omgeving onderzoeken we samen de werking van de machines, hoe gebruikers er snel mee aan de slag kunnen en op welke manier de machines in bestaande bedrijfsprocessen passen.

Meer weten?
Download hier de flyer van ROC Tilburg en neem contact op met Petra Mouthaan (petramouthaan@midpointbrabant.nl) of Teun Mallens (tmallens@roctilburg.nl).

 


Slimmer Werken: het innovatieprogramma voor mkb-maakbedrijven

Dit project is onderdeel van het programma Slimmer Werken. Dit programma biedt kosteloze, collectieve ondersteuning aan het mkb. Samen met collega maakbedrijven, onderwijs en experts bouwen we aan de toekomst van de maakindustrie. We moedigen maakbedrijven aan om anders en, zoals de naam al suggereert, vooral slimmer te werken. Ons hoofddoel is het verbeteren van de (arbeids)productiviteit met volledige aandacht voor mens en organisatie. Zodat maakbedrijven meer werk kunnen verzetten met hetzelfde aantal mensen. Dit doen we met diverse deelprojecten. Het programma is beschikbaar voor mkb-maakbedrijven met maximaal 250 medewerkers in Midden-Brabant.

Programma Slimmer Werken

Ben jij als maakbedrijf geconfronteerd met uitdagingen zoals een tekort aan technisch personeel of duurzame groei? Of wil je jouw productieautomatisering verbeteren zónder daarbij jouw medewerkers uit het oog te verliezen?

Lees meer over het programma Slimmer Werken
Petra Mouthaan - Programmamanager Maakindustrie