Skip Navigation or Skip to Content

Practoraat Smart Industries

Heb je als maakbedrijf een praktische, technische uitdaging op de werkvloer die je wilt testen? En wil je ervaren hoe het onderwijs jou met sprongen vooruit kan helpen? Op 1 november 2023 startte Onderwijsgroep Tilburg samen met Midpoint Brabant een pilot, genaamd ‘Practoraat Smart Industries’. Hierin onderzoeken, testen en lossen we praktische vraagstukken uit het mkb op bij het ROC in Tilburg (afdeling Techniek), samen met experts, docenten en studenten. Dit gebeurt onder leiding van Timon Jongkind, innovatiedeskundige en practor Smart Industries. De focus ligt op terreinen als interactie tussen mens & machine, CNC-machines en roboticaopstellingen in de sectoren metaal en elektrotechniek. Het doel is veiliger, sneller, beter en efficiënter produceren

Slimmer Werken: het innovatiepramma voor mkb-maakbedrijven

Dit project is onderdeel van het programma Slimmer Werken. Dit programma biedt kosteloze, collectieve ondersteuning aan het mkb. Samen met collega maakbedrijven, onderwijs en experts bouwen we aan de toekomst van de maakindustrie. We moedigen maakbedrijven aan om anders en, zoals de naam al suggereert, vooral slimmer te werken. Ons hoofddoel is het verbeteren van de (arbeids)productiviteit met volledige aandacht voor mens en organisatie. Zodat maakbedrijven meer werk kunnen verzetten met hetzelfde aantal mensen. Dit doen we met diverse deelprojecten. Het programma is beschikbaar voor mkb-maakbedrijven met maximaal 250 medewerkers in Midden-Brabant.


 

Programma Slimmer Werken

Ben jij als maakbedrijf geconfronteerd met uitdagingen zoals een tekort aan technisch personeel of duurzame groei? Of wil je jouw productieautomatisering verbeteren zónder daarbij jouw medewerkers uit het oog te verliezen?

Lees meer over het programma Slimmer Werken

Slimmer Werken is een initiatief van Midpoint Brabant in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg, Metaalunie, FME, REWIN, Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool, Onderwijsgroep Tilburg, Bosch Transmission Technology en Hoppenbrouwers Techniek. Het programma wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant.

Het programma is gestart op 1 oktober 2023 en loopt tot en met eind december 2026.

Petra Mouthaan - Programmamanager Maakindustrie