Skip Navigation or Skip to Content

Ondernemen en innoveren met de mens centraal

Waarom regionale samenwerking in Midden-Brabant?

Onze economie en maatschappij staan voor immense transitieopgaven. Maar wie pakt er nou wat op? Voor bepaalde trajecten is de regionale schaal het meest efficiënt en effectief. In Midden-Brabant doen ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties dit al jaren succesvol samen in Midpoint Brabant. Met gebundelde kracht werken we aan een slimme en duurzame regio én de brede welvaart in ons land.

Midpoint Brabant heeft drie hoofdtaken:

  1. We stimuleren een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren.
  2. We ontwikkelen en realiseren programma’s en projecten voor de maatschappelijke opgaven duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en talentontwikkeling, met focus op onze kernsectoren maakindustrie, logistiek en leisure.
  3. We geven onafhankelijke ondersteuning aan startups, mkb-bedrijven en kennisinstellingen bij hun transities.

Actieprogramma 2023-2027

De samenwerkende partijen in Midpoint Brabant hebben voor de periode 2023-2027 een actieprogramma ontwikkeld met als thema’s:

  1. Vergroten van de veerkracht van het mkb in Midden-Brabant door slim en duurzaam te ondernemen.
  2. Verzilveren van het unieke regionale kennisprofiel van mens, gedrag en samenleving met maatschappelijke innovaties.

Om dit mogelijk te maken zetten we in op het ontwikkelen van talent en het versterken van het vestigingsklimaat in Midden-Brabant. Het actieprogramma bestaat uit tien opgaven voor de toekomst. 

 

Het programma sluit aan bij het motto van de regio Midden-Brabant: ondernemen en innoveren met de mens centraal. Als Midpoint Brabant hebben dit met onze uitgewerkt in ‘Het verhaal van Midden-Brabant’, vanuit het van perspectief van economische ontwikkeling met impact op de samenleving.

 

Bekijk hier het actieprogramma

Midpoint Brabant Actieprogramma 2023 - 2027

Meer weten over het beleid van Midpoint Brabant?

Wil je meer weten over het beleid van Midpoint Brabant, de behaalde resultaten, de programma’s en de projecten? Bekijk of download een van de onderstaande beleidsdocumenten of neem contact op met een van onze collega’s.

Midpoint Brabant