Skip Navigation or Skip to Content

Aantrekkelijke SLIM-subsidie voor ontwikkelen werknemers mkb

Mkb-ondernemers in Midden-Brabant opgelet: de Rijksoverheid heeft een interessante regeling om leren en ontwikkelen van werknemers vanzelfsprekend te maken: de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM).  Als mkb-ondernemer kun je subsidie krijgen voor de vier activiteiten:

– Doorlichting onderneming. Bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten. En een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hiermee gaat je bedrijf direct aan de slag.

– Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers. Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer zijn medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.

– Initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool. Of ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers. Of het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten.

– Derde leerweg. Een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Aanvragen kun je dit jaar doen in de volgende perioden: mkb-ondernemingen (max. € 25.000) in maart en september, samenwerkingsverbanden tussen tenminste twee mkb-ondernemingen (max € 500.000) en grote landbouw-, horeca- en leisurebedrijven (max.€ 200.000) in juni en juli.

Meer informatie vind je hier.

2e ronde SIR gestart: innovatiesubsidies tot € 45.000 (mkb) en € 15.000 (startups)

Op 1 februari 2023 is de tweede ronde van de SIR ingegaan. SIR (Stimulering voor Innovatie in de Regio) is een subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant voor innovatieve plannen van Brabantse mkb-ondernemingen en innovatieve startups in alle economische sectoren. Het project moet in Brabant worden uitgevoerd. Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 45.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro. Voor elke Brabantse regio is een subsidieplafond vastgesteld. Voor Midden-Brabant is dit per jaar 267.574 euro voor mkb-ondernemingen en 98.669 euro voor startups. In 2023 kunnen bedrijven tot en met 1 oktober subsidie aanvragen.

Meer informatie over de SIR-regeling vind je hier: Subsidie voor innovatieve Brabantse ondernemers – Toekomstbehendig Brabant

Heb je een mkb-onderneming of ben je een startup in Midden-Brabant en wil je meer weten over de SIR, neem dan contact op met Marijn van Zanten, adviseur projectfinanciering van Midpoint Brabant, telefoon 06 27825785, mail marijnvanzanten@midpointbrabant.nl