Skip Navigation or Skip to Content

Maakindustrie

Maakindustrie in Midden-Brabant. Divers, veerkrachtig en kleinschalig.

Met een sterke top 3 positie, goed voor 29.788 banen, is de maakindustrie in de regio Midden-Brabant en de stad Tilburg een belangrijke banenmotor. Oorspronkelijk geworteld in metaalgieterij, textiel- en leerverwerking, en fabrieken van Volt (later Philips), Bosch en Fujifilm, herbergt de regio een mooie mix van mkb- en internationale bedrijven. Vele zijn gespecialiseerd in seriematige productie met een focus op efficiëntie, volume en productiviteit. Deze midtech-bedrijven zijn actief in diverse sectoren, zoals metaalverwerking (gieterijen), carrosserie- en machinebouw, kunststofverwerking en verpakkingsindustrie.

Midden-Brabant kent veel familiebedrijven met betrokkenheid en passie als grote kracht. Vaak in de rol van toeleverancier voor de hightech industrie en sterk in het toepassen van technologie. De gunstige logistieke ligging en de aanwezigheid van sterke logistieke dienstverleners in de regio zijn cruciale vestigingsfactoren vanwege de grote volumestromen voor deze maakbedrijven.

Uitdagingen in de maakindustrie

De kleinschaligheid van de maakindustrie in Midden-Brabant maakt bedrijven wendbaar en veerkrachtig, maar voor vele is het moeilijk om aangehaakt te blijven bij nieuwe ontwikkelingen en de industrietransitie. De oorzaak ligt vooral in complexe marktomstandigheden, langzame aanpassing aan nieuwe technologie, te weinig technisch personeel en financiële druk. Ook moeten bedrijven steeds meer rekening houden met digitalisering, veiligheid op internet, circulaire productie, klimaat en efficiënt energiegebruik.

Slimmer Werken: het innovatieprogramma voor maakbedrijven

Ben jij als maakbedrijf geconfronteerd met uitdagingen zoals een tekort aan technisch personeel of duurzame groei? Of wil je jouw productieautomatisering verbeteren zónder daarbij jouw medewerkers uit het oog te verliezen? Het programma Slimmer Werken biedt kosteloze, collectieve ondersteuning aan het mkb.  

Samen met collega maakbedrijven, onderwijs en experts bouwen we aan de toekomst van de maakindustrie. We moedigen maakbedrijven aan om anders en, zoals de naam al suggereert, vooral slimmer te werken. Ons hoofddoel is het verbeteren van de (arbeids)productiviteit met volledige aandacht voor mens en organisatie. Zodat maakbedrijven meer werk kunnen verzetten met hetzelfde aantal mensen. Dit doen we met diverse deelprojecten, waaronder het Lerend Netwerk voor Open Innovatie. Het programma is beschikbaar voor mkb-maakbedrijven met maximaal 250 medewerkers in Midden-Brabant.

Lees meer over het programma Slimmer Werken

Gerelateerd nieuws

Petra Mouthaan - Programmamanager Maakindustrie