Skip Navigation or Skip to Content

Curio, Onderwijsgroep Tilburg, REWIN en Midpoint Brabant samenwerking voor brede welvaart

Curio, Onderwijsgroep Tilburg, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant ondertekenden deze middag een strategische samenwerkingsovereenkomst. De partijen hebben de ambitie om de brede welvaart in de regio’s Midden- en West-Brabant te vergroten. In beide regio’s is het midden- en kleinbedrijf (mkb) de kurk van de regionale economie, met sterke concentraties in de logistiek en maakindustrie.

De samenwerking spitst zich niet alleen toe op deze sectoren. Ook is er veel werkgelegenheid in de publieke dienstverlening in de zorg en het onderwijs. Beide regio’s zien grote transitieopgaven op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en digitalisering. De partijen zijn ervan overtuigd: de beste oplossingen om transitieopgaven te realiseren, ontstaan vanuit een integrale blik en aanpak. Dus vanuit een samenspel tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, overheid en maatschappij. Samen sta je sterker en kom je verder. Het tekenmoment is vandaag feestelijk gevierd.

Quote Rob Neutelings, voorzitter raad van bestuur Curio
“Het is mooi om te zien dat we de samenwerking tussen Midden- en West-Brabant steeds meer opzoeken. Samen vormen we een sterke onderwijsregio met een universiteit, hogescholen en mbo-scholen. Er is dus veel kennis en talent aanwezig. Deze moeten we benutten en behouden. Vooral voor onze regio’s.”

Fred van der Westerlaken, voorzitter college van bestuur Onderwijsgroep Tilburg
“Goed opgeleide mbo’ers zijn voorwaardelijk voor het succes van de transitieopgaven waar de regio’s  Midden- en West-Brabant voor staan opgesteld. De versnelling op het terrein van innovatie en de druk op de arbeidsmarkt maakt intensivering van de samenwerking tussen beide kennisinstellingen, samen met relevante partners, tot pure noodzaak. Partijen die hun krachten weten te bundelen door echt samen te werken zijn toekomstbestendig.”

Stephanie ter Borg, directeur REWIN West-Brabant
 “We pakken onze verantwoordelijkheid en gaan vol energie samenwerken om impact te maken voor de transitie naar brede welvaart in de regio. Zo benutten we ons kennispotentieel optimaal en jagen we innovatief ondernemerschap aan. Samen gewoon concreet aan de slag voor een toekomstbestendige regio.”    

Bas Kapitein, algemeen directeur Midpoint Brabant
“Onze regio’s staan voor dezelfde opgaven op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en gezondheid. Deze vragen om hechte samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en maatschappij. En om de inzet van alle talenten van Onderwijsgroep Tilburg en Curio. Met deze unieke samenwerking tussen twee regionale ontwikkelingsmaatschappijen en twee mbo-instellingen bundelen we op een praktische manier onze krachten voor een toekomstbestendig Midden- en West- Brabant.”

Workshop: Zet de eerste stap in data-ontwikkeling!

Dinsdag 4 april | van 9:00 tot 12:00

Deze workshop staat geheel in het teken van data-ontwikkeling voor jou als ondernemer. Wat kun je morgen bij jouw onderneming doen om digitaler te worden?

Wat ga je doen?
In deze workshop “van Excel naar inzicht” leer je hoe je zelf aan de hand van beperkte excel data al snel een eigen dashboard kunt bouwen.

Waar ga je mee naar huis?
We gaan in op KPI’s en de basis van een dashboard. Aan de hand van een excel-sheet maken we een eerste dashboard.

Aangezien je zelfstandig aan de gang gaat is het raadzaam bij deze workshop een eigeen laptop mee te nemen zodat we daar PowerBI op kunnen installeren.

Deze workshop wordt georganiseerd door de Digitale Werkplaats Noordoost-Brabant in samenwerking met diverse datacoaches uit de regio.

De workshop zal door Peter Vos gegeven worden en is een mix van leren en doen. Peter is docent informatica bij Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch.

Wil jij deze workshop bijwonen?
Aanmeldingen mogen doorgegeven worden aan Jessie Verberne (jjmm.verberne@avans.nl) per mail onder vermelding van Workshop 4 april.

Naam Bedrijf
Naam Contactpersoon
Functie contactpersoon
Mailadres
Telefoonnummer

Aanmelden is gratis, maar niet vrijblijvend. Bij inschrijving rekenen we op je komst.

Locatie
Station88
Burgemeester Brokxlaan 12
5041SB Tilburg
Nederland

Bezoek website van Station88

(meer…)