Skip Navigation or Skip to Content

Collectieve kick-off acht projecten Regio Deal Midden-Brabant

Op de foto van links naar rechts: Frans Cruijssen (project Tilburg Initiative for Future Logistics), Mignon Wuestman (Tilburg University), Mark van der Velden (gemeente Tilburg), René Bergmans (Midpoint Brabant), Arjen Wennink (gemeente Tilburg), Rabia Alibux (Midpoint Brabant), John van der Linden (project Smart Port Waalwijk), Danielle van Gestel (project Startups for Society), Bas Holland (project Circulaire stromen – Next Level Logistics), Joost Melis (project Leisure for a better Society), Saskia Geffen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties), Joost Ploos van Amstel (project Verduurzamen mkb), Aniek van Dortmont (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties), Ton Weekers (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties), Lian Duif (project Leisure for a better Society), Bas Kapitein (Midpoint Brabant), Willem Vermeulen (Avans), Petra van Dijk (project Digital District for Society).
Mede dank aan de projectleiders Marion van den Heuvel (project Wijkaanpak), Harald Wouters (project Smart Port Waalwijk) en Twan van Lankveld (Midpoint Brabant).

Op dinsdag 11 juni was MindLabs in Tilburg het decor van de officiële startbijeenkomst voor de acht innovatieprojecten van de Regio Deal Midden-Brabant. De projectvertegenwoordigers gingen in gesprek met afgevaardigden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Tilburg en Midpoint Brabant. De samenwerking heeft als doel om structureel informatie te delen, te leren van elkaar, en manieren te vinden voor slimme verbindingen en samenhang tussen de projecten.

Onder het motto ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal’ werkt Midden-Brabant aan het bevorderen van de brede welvaart in de regio en ons land. De acht projecten zijn gericht op transities die hieraan bijdragen: duurzaamheid, leefbaarheid en welzijn, digitalisering/AI en talentontwikkeling. Ook het verbeteren van de voorwaarden voor ondernemerschap in Midden-Brabant is onderdeel van deze Regio Deal.

Petra van Dijk, directeur van MindLabs en penvoerder van het project ‘Spoorzone – Digital District for Society’: “Ik vond het een leuke en ontspannen bijeenkomst, waarin ik weer nieuwe mensen heb ontmoet. Dus bedankt voor het samenbrengen! Ik heb het gevoel dat we met elkaar, met behulp van deze bijeenkomsten, tot mooie resultaten kunnen komen.”

Onderlinge samenwerking

In samenwerking met Rabia Alibux (programmamanager Regio Deal Midden-Brabant) en Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant) presenteerden de projectvertegenwoordigers onder begeleiding van Lerry Overgaauw de doelen en inhoud van de projecten. Vervolgens gingen alle deelnemers met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor onderlinge samenhang tussen de projecten. De inzichten werken ze de komende tijd verder uit.

Rabia Alibux: “Ik kijk terug op een constructieve inspirerende startbijeenkomst. We hebben de basis gelegd om de onderlinge samenwerking structureel te versterken en goede resultaten te bereiken met de projecten. Uiteindelijk moeten deze een bijdrage leveren aan het bevorderen van de brede welvaart in Midden-Brabant én ons land.”

In de Regio Deal Midden-Brabant werken ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties nauw samen aan de acht opgaven. De Regio Deal loopt tot en met 2027.

Meer informatie over alle projecten vind je hier: https://midpointbrabant.nl/over-ons/regiodeal/

Midpoint Brabant