Skip Navigation or Skip to Content

Congres Houdbare Zorg: Gedurfde (zorg)keuzes maken we samen

De Faculty Club van de Tilburg University Campus is op donderdag 12 mei het decor van het werkcongres Houdbare Zorg met als onderwerpen: gezondheid, houdbare zorg en de gedurfde keuzes die daarvoor nodig zijn.

De aanleiding voor het congres is het rapport van de WRR over de houdbaarheid van de zorg (september 2021). Hierin wordt duidelijk dat de grenzen van ons zorgsysteem snel in zicht komen. Tijdens het congres gaan onderzoekers, professionals en andere experts met elkaar in gesprek over de toekomst van de zorg en hoe we deze kunnen organiseren. Het congres is ook een oproep om in Midden-Brabant samenwerkingen aan te gaan om de transformatie in de zorg te realiseren. De organisatie is in handen van Tilburg University, ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), gemeente Tilburg en Midpoint Brabant,

Grote zorgen over de zorg

De bijeenkomst wordt plenair ingeleid door prof. dr. Marianne de Visser, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zij geeft een toelichting op het rapport ‘Kiezen voor houdbaarheid. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’. Hieruit blijkt dat als er binnen 40 jaar niets verandert de volledige welvaartsgroei ingezet moet worden voor de stijgende zorgkosten en één op de drie mensen moet werken in de zorg. Dat gaat ten koste van andere maatschappelijke doelen. De financiële, personele en maatschappelijke grenzen zijn in zicht. We reflecteren hierop met maatschappelijke partners, waaronder Marieke Schuurmans van de Nationale Zorgautoriteit en Bas van Oosterhout van GGZE, en enkele gerenommeerde wetenschappers van Tilburg University.

Hoe houden we Nederland gezond?

Na deze introductie volgen tafelsessies met de thema’s Digitale GGZ, Preventie, Informele gezondheidzorg en Integrale gezondheidszorg. Met topsprekers uit onderzoek en onderwijs, bedrijfsleven en zorginstellingen, overheid en maatschappelijke partners gaan de deelnemers bedenken wat nodig is om Nederland gezond houden. Hoe we een samenleving bevorderen waarin mensen het vermogen hebben om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Een samenleving waarin gezondheid niet alleen het domein is van zorgprofessionals, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarvoor zijn gedurfde keuzes nodig.

Maatschappelijk innovatieprogramma Midden-Brabant

Het doel van de bijeenkomst om een innovatiecoalitie te smeden met wetenschappelijk onderzoek en toegepaste innovatie, bedrijven en zorgverzekeraars die business- en financieringsmodellen ontwikkelen, een ondernemende overheid die aanjaagt en experimenteerruimte schept, en zorginstellingen die samenwerking en keteninnovatie nastreven. De uitkomsten vormen de basis van het maatschappelijk innovatieprogramma van de regio Midden-Brabant en een Living Lab dat hieruit voortvloeit.

Meer weten?

Het congres is een besloten bijeenkomst. Wil je nadere informatie over het onderwerp, kijk dan op www.midpointbrabant.nl/houdbarezorg. Hier vind je de volgende documenten:

  • Het WRR-rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’
  • Maatschappelijk Innovatie Programma Midpoint Brabant (eerste verkenning)
  • Strategische koers Tilburg University 2027
  • Agenda Sociaal 013 Gemeente Tilburg
  • Kadernota versterken sociaal en veerkrachtig Tilburg 2020-2023
  • Beleidsnota ‘Positieve gezondheid, sterk van binnen, verbonden met buiten’ van gemeente Tilburg
  • Regionale samenwerkingsagenda Hart van Brabant & VGZ

Brabantse steden en provincie investeren samen in coronaherstel

Een jaar na de eerste coronabesmetting in Brabant, heeft de coronacrisis nog steeds een enorme impact in de provincie. Langzaam lijken de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Om sterker uit de crisis te komen, hebben de Brabantse steden, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) besloten om versneld te investeren in het structurele groeivermogen van de hele provincie.

De B5-gemeenten (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s Hertogenbosch en Tilburg), M7-gemeenten (Bergen op Zoom, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Uden en Waalwijk), provincie en BOM trekken hiervoor met elkaar op. Samen hebben ze zo’n 80 projecten verzameld die de groei en het herstel van de provincie versneld ten goede moeten komen. Deze unieke samenwerking vindt voor het eerst plaats.

Bij de Actie- en Investeringsagenda gaat het gaat om de volgende vijf centrale thema’s en bijbehorende samengestelde projecten:

Digitale bereikbaarheid:

1. Versnellen realisatie van de BrabantRing.

Weerbare arbeidsmarkt:

2. Opschalen van het om- en bijscholingsplatform Brabant Leert.

Vitale en duurzame steden:

3. Verduurzamen van bestaand Brabants vastgoed.

4. Impuls aan vitale en gezonde (binnen)steden.

5. Verbeteren van de ventilatie en versnellen van het verduurzamen van scholen.

Kracht van Brabant

Een eerste groep projecten start dit jaar en moet in 2022 al afgerond zijn. Zo wordt onder andere het om- en bijscholingsplatform Brabant Leert opgeschaald, wordt maatschappelijk vastgoed verduurzaamd en wordt er een flinke impuls aan de Brabantse binnensteden gegeven. Daarnaast gaan de partners aan de slag om scholen duurzamer en gezonder te maken door de ventilatie te verbeteren. Het vijfde project dat nu wordt opgepakt is het oprichten van een BrabantRing, digitale infrastructuur waarmee maatschappelijke organisaties veilig en betrouwbaar hun digitale dienstverlening kunnen verbeteren. De investeringen hebben een impact in de hele provincie en projecten worden later ook uitgerold naar gemeenten die nu nog niet meedoen.

Vitaler en duurzamer

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Het Rijk heeft goed werk geleverd met de noodsteun aan onze ondernemers. Nu zijn wij aan zet. We hebben de handen ineengeslagen om juist nu te investeren om goed uit de startblokken te komen. Want als we nu onze inwoners helpen met het verbeteren van hun vaardigheden, kunnen ze zo snel mogelijk weer een goede baan vinden. En als we nu onze binnensteden vitaler en gezonder maken, is het fijner wonen, werken en genieten na de crisis. Samen zorgen we ervoor dat we hier sterker uit komen.”

Wethouder Berend de Vries van de gemeente Tilburg, bestuurlijk trekker namens de B5-gemeenten, haakt in. “Samenwerking past bij de Brabantse mentaliteit, in goede en mindere tijden. Door juist nu met elkaar op provinciaal, regionaal en lokaal niveau samen te werken, borgen we oplossingen voor de gevolgen van corona op langere termijn. Dat doen we voor onze bewoners, telkens vanuit maatwerk per grootte van gemeente.”

Wethouder Frank den Brok van de gemeente Oss is bestuurlijk trekker namens de M7-gemeenten. Den Brok: “De 12 grotere Brabantse steden hebben nooit eerder op deze manier met elkaar en met de provincie samenwerkt. Goede zaak, want alleen samen kunnen we corona verslaan en het herstel vormgeven. Belangrijke opgaven voor de steden, zoals digitalisering, verduurzaming, ‘een leven lang leren’ en het vitaal houden van de stadscentra, komen mooi samen in deze agenda.”

Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Brabant

De investering van de provincie en beschikbare fondsen in deze agenda kan oplopen tot € 165 miljoen. De gemeenten en private investeerders leggen tot hetzelfde bedrag in. Deze investeringen bestaan onder andere uit subsidies, leningen en participaties. Naast bijdragen van de provincie en gemeenten worden er ook fondsen van het Rijk en de Europese Unie aangesproken door de plannen. Namens Midden-Brabant gaat Midpoint Brabant samen met de initiatiefnemers aan de slag om de plannen in deze regio door te voeren.

In de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Brabant vindt u het volledige coronaherstelplan.

In de Publiekssamenvatting vind je een reactie van alle deelnemende gemeenten.

Contact

Brabantse steden en provincie investeren samen in coronaherstel: 073 – 681 28 12