Skip Navigation or Skip to Content

Congres Houdbare Zorg: Gedurfde (zorg)keuzes maken we samen

De Faculty Club van de Tilburg University Campus is op donderdag 12 mei het decor van het werkcongres Houdbare Zorg met als onderwerpen: gezondheid, houdbare zorg en de gedurfde keuzes die daarvoor nodig zijn.

De aanleiding voor het congres is het rapport van de WRR over de houdbaarheid van de zorg (september 2021). Hierin wordt duidelijk dat de grenzen van ons zorgsysteem snel in zicht komen. Tijdens het congres gaan onderzoekers, professionals en andere experts met elkaar in gesprek over de toekomst van de zorg en hoe we deze kunnen organiseren. Het congres is ook een oproep om in Midden-Brabant samenwerkingen aan te gaan om de transformatie in de zorg te realiseren. De organisatie is in handen van Tilburg University, ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), gemeente Tilburg en Midpoint Brabant,

Grote zorgen over de zorg

De bijeenkomst wordt plenair ingeleid door prof. dr. Marianne de Visser, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zij geeft een toelichting op het rapport ‘Kiezen voor houdbaarheid. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’. Hieruit blijkt dat als er binnen 40 jaar niets verandert de volledige welvaartsgroei ingezet moet worden voor de stijgende zorgkosten en één op de drie mensen moet werken in de zorg. Dat gaat ten koste van andere maatschappelijke doelen. De financiële, personele en maatschappelijke grenzen zijn in zicht. We reflecteren hierop met maatschappelijke partners, waaronder Marieke Schuurmans van de Nationale Zorgautoriteit en Bas van Oosterhout van GGZE, en enkele gerenommeerde wetenschappers van Tilburg University.

Hoe houden we Nederland gezond?

Na deze introductie volgen tafelsessies met de thema’s Digitale GGZ, Preventie, Informele gezondheidzorg en Integrale gezondheidszorg. Met topsprekers uit onderzoek en onderwijs, bedrijfsleven en zorginstellingen, overheid en maatschappelijke partners gaan de deelnemers bedenken wat nodig is om Nederland gezond houden. Hoe we een samenleving bevorderen waarin mensen het vermogen hebben om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Een samenleving waarin gezondheid niet alleen het domein is van zorgprofessionals, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarvoor zijn gedurfde keuzes nodig.

Maatschappelijk innovatieprogramma Midden-Brabant

Het doel van de bijeenkomst om een innovatiecoalitie te smeden met wetenschappelijk onderzoek en toegepaste innovatie, bedrijven en zorgverzekeraars die business- en financieringsmodellen ontwikkelen, een ondernemende overheid die aanjaagt en experimenteerruimte schept, en zorginstellingen die samenwerking en keteninnovatie nastreven. De uitkomsten vormen de basis van het maatschappelijk innovatieprogramma van de regio Midden-Brabant en een Living Lab dat hieruit voortvloeit.

Meer weten?

Het congres is een besloten bijeenkomst. Wil je nadere informatie over het onderwerp, kijk dan op www.midpointbrabant.nl/houdbarezorg. Hier vind je de volgende documenten:

  • Het WRR-rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’
  • Maatschappelijk Innovatie Programma Midpoint Brabant (eerste verkenning)
  • Strategische koers Tilburg University 2027
  • Agenda Sociaal 013 Gemeente Tilburg
  • Kadernota versterken sociaal en veerkrachtig Tilburg 2020-2023
  • Beleidsnota ‘Positieve gezondheid, sterk van binnen, verbonden met buiten’ van gemeente Tilburg
  • Regionale samenwerkingsagenda Hart van Brabant & VGZ
Midpoint Brabant