Skip Navigation or Skip to Content

Samen slimmer werken

Dit is een publicatie van Regio Business
Tekst: Stan Schrijen
Fotografie: Jules van Iperen
Op de foto staan Loet Pessers en Petra Mouthaan

 

Lerend Netwerk helpt bedrijfsleven collectief en individueel

Binnen drie jaar hebben een 50-tal mkb-bedrijven in Midden-Brabant een verbeterstap gemaakt in hun productiviteit. Dat is althans het doel van Midpoint Brabant. Het collectief van bedrijven, scholen en experts helpt ondernemers via het Lerend Netwerk voor Open Innovatie slimmer te werken. En verkleint het gat tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Dat de industrie te maken heeft met een vergrijzend personeelsbestand is geen nieuws. En dat de sector tegelijkertijd moeite heeft om aan technisch personeel te komen net zo min. Om toch een duurzame economische groei te realiseren en het tekort aan technisch vakpersoneel het hoofd te bieden zijn stevige innovatieve oplossingen nodig. Die moeten ervoor zorgen dat ondernemers hun productie-processen kunnen digitaliseren en het werk met dezelfde mensen efficiënter kunnen blijven doen. Daarom is Midpoint Brabant gestart met het Lerend Netwerk voor Open Innovatie. Een project waarin productie-automatisering binnen de maakindustrie en de rol van mens en organisatie centraal staan. ‘Met dit programma geven we een flinke impuls aan de toekomstbestendigheid, innovatiekracht en wendbaarheid van het mkb in onze regio’, zegt programmamanager Petra Mouthaan (51) van Midpoint Brabant. ‘Allereerst zijn we samen gaan kijken wat de opgave is. Via vijftig interviews in de markt. Om uit te zoeken waar de pijn zit.’ ‘Voor het enorme tekort op de arbeidsmarkt zijn er twee oplossingen’, zegt Loet Pessers (57), vestigingsleider bij Hoppenbrouwers en stuurgroepvoorzitter Midpoint Brabant Smart Industry, waarbij ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden uit de regio zijn aangesloten. ‘Of nog meer arbeidsmigranten hierheen halen. Maar dat is een doodlopende straat. Of arbeidsintensieve processen slimmer uitvoeren. Om in het hele proces met minder mensen meer productievolume te draaien. Dat is de opgave. Zeker voor de wat kleinere mkb-ondernemer. Daar komt sowieso al enorm veel op af.’


“We willen ze wakker schudden”


In beweging

Met het Lerend Netwerk voor Open Innovatie kunnen ondernemingen een schaalsprong maken in het verbeteren van productiviteit, innovatief vermogen en wendbaarheid. Dat gebeurt via zowel individuele- als groepstrajecten met groepjes van zeven of acht ondernemers. Parallel daaraan worden ondernemers ook individueel begeleid. ‘We zoeken naar overeenkomsten in de probleemvraag van ondernemers. Eerst proberen we inzichtelijk te maken hoe je een proces kunt veranderen. Dan is het daarna aan de ondernemer zelf om daarvoor de juiste machines of hulpmiddelen aan te schaffen’, zegt Loet. ‘We willen voor directeuren en eigenaren nieuwe vensters opentrekken. En ze wakker schudden’, zegt Petra. ‘Ze laten zien welke oplossingen er nog meer zijn. En in contact brengen met experts. Die kunnen wij aan elkaar koppelen, en hulp geven bij een subsidieaanvraag’, zegt ze. ‘Zo zien ondernemers ook meer oplossingen dan alleen de producten die leveranciers graag verkopen. Het is ook een programma om ondernemers in beweging te krijgen. Want dit traject resulteert altijd in een individueel actieplan voor het deelnemende bedrijf.’

Mens, machine, product

‘Uiteindelijk gaat het om machineproductiviteit en arbeidsproductiviteit. En hoe de interactie tussen mens en machines op de industriële werkvloer te verbeteren is’, zegt Petra. ‘Oftewel de interactie tussen mens en product’, zegt Loet. ‘Waar de machine tussen zit. Dat is het hulpmiddel en dat zou kunnen veranderen als het proces anders wordt ingericht.’ ‘Een werkproces tegen het licht houden begint bij analyse en inzicht’, zegt Petra. ‘Waar zitten de verstoringen in het productieproces die de productiviteit beperken? Stap in om je productiviteit op een slimme manier een impuls te geven, zou ik tegen de mkb-ondernemers van maakbedrijven in Midden-Brabant willen zeggen.’

Meer weten over het Lerend Netwerk voor Open Innovatie of aanmelden?

Lees hier meer!

 

MK Gilze

Bart Kennes, eigenaar van MK Gilze: ‘Het borstelen en schuren van balken is een saai, maar superbelangrijk onderdeel van ons proces. De machines die we reviseren, moeten er top uitzien. Hoe kunnen we dat nu slimmer aanpakken? Het Lerend Netwerk voor Open Innovatie heeft ons geholpen met nieuwe inzichten, de juiste contacten en de opstap naar een kloppende businesscase.’ 

Lees het verhaal van MK Gilze hier!

Dubré

Pieter van Opstal, directeur en eigenaar van Dubré: Het Lerend Netwerk van Midpoint Brabant leverde mij naast contact met coach en adviseur Ielse Lohuis en subsidie voor het traject, ook een netwerk op waarop ik verder kan bouwen. Samen praten met andere ondernemers over waar zij tegenaan lopen, en hoe zij daarmee omgaan is ontzettend leerzaam. Het opent de deur voor nieuwe ideeën en oplossingen.’

Lees het verhaal van Dubré hier!
Petra Mouthaan - Programmamanager Maakindustrie