Skip Navigation or Skip to Content

Pilots Regionale Circulaire Ambachtscentra op stoom

Dit is een publicatie van Regio Hart van Brabant.

Voor het project Regionale Circulaire Ambachtscentra zijn van twee eerste pilots de resultaten bekend. Twee andere pilots zijn in voorbereiding. De stip op de horizon hierbij is om in 2050 volledig circulair te zijn. 

Project Regionale Circulaire Ambachtscentra
In het Rijksprogramma circulaire economie 2019 – 2023 heeft het Rijk de ambitie vastgelegd van maximaal 50% toegepaste primaire (nieuwe) grondstoffen in 2030. Dat betekent dus het toepassen van tenminste 50% secundaire (gebruikte) grondstoffen. Daarvoor moet het aandeel secundaire grondstoffen met 26% groeien sinds 2019.

In 2050 moeten we volledig circulair zijn. Dat bereiken we alleen als we daar nu fors op inzetten. Binnen het Rijksprogramma Circulaire Economie startte Rijkswaterstaat het Rijksicoonproject Circulair Ambachtscentrum. Een belangrijke pijler in dit project is de samenwerking tussen milieustraat met kringloop, scholen, werk- en welzijnsorganisaties en private maak- en recyclingsbedrijven.

Circulaire economie in de regio Hart van Brabant
Het project Regionale Circulaire Ambachtscentra zijn we gestart in 2019. We zijn begonnen met het volledig in kaart brengen van de milieustraten in onze regio en al hun stromen. Vervolgens hebben we de contractuele situaties in beeld gebracht. We hebben een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt. Daarna hebben we een uitgebreide marktconsultatie en krachtenanalyse uitgevoerd. Met de uitkomsten hiervan en met informatie uit eerder uitgevoerde onderzoeken is een roadmap opgesteld. Vanuit de roadmap is ervoor gekozen om praktische pilots te ontwikkelen voor vier afvalstromen.

Doel van de pilots
Doel van de pilots is om voor vier afvalstromen van de milieustraat uit te zoeken:

  • Of er meer hergebruik of hoogwaardigere recycling mogelijk is
  • Of er structureel meer werk voor onze sociaal werkbedrijven mogelijk is
  • Of we hiermee een beter circulair signaal naar inwoners af kunnen geven
  • Of we hiermee een sterke verlaging van de CO2-uitstoot en ecologisch voetafdruk kunnen bewerkstelligen
  • Waar het ecologisch, maatschappelijk en economisch omslagpunt ligt (het optimum in de driehoek people-profit-planet)

Stand van zaken
De uitvoering van twee pilots is gestart eind 2021. Uit de eerdere analyses van volumes en kosten kwamen afvalhout (A-B hout) en de ontmanteling van zitmeubelen als interessante stromen naar voren. Van deze twee pilots zijn de resultaten inmiddels bekend:

  • De pilot afvalhout heeft opgeleverd dat de scheiding van A-B hout op dit moment niet rendabel is.
  • De resultaten uit de pilot demontage zitmeubelen zijn interessant genoeg om dit verder te verkennen. Een regionaal ontmantelcentrum biedt perspectief, in samenwerking met onderwijs, sociaal werkbedrijven en een recyclingsbedrijf.
  • De andere twee pilots worden dit jaar voorbereid en in 2022 / 2023 uitgevoerd. Het gaat dan om een pilot met de ontmanteling van elektronica en een pilot voor een andere logistiek voor afgedankte matrassen.

Wat kan Midpoint Brabant betekenen? 

Ook Midpoint Brabant zet zich met haar circulaire programmalijn in voor het behalen van de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Wat Midpoint Brabant hierin kan betekenen lees je op de website Midpoint Brabant Circulair en op de website van Up New.

Fotocredits: Pieter Reus

Midpoint Brabant