Heb je een circulair idee of product?

Laat het ons weten!

Wat is circulaire economie?

De stijgende welvaart en groeiende wereldbevolking zorgen voor steeds meer druk op onze planeet. Eindige grondstoffen worden in hoog tempo opgebruikt. Dit leidt tot schaarste, geopolitieke afhankelijkheid, klimaatverandering en aantasting van ons leefmilieu. De wereldwijde erkenning van de klimaatproblematiek zorgt voor een grotere urgentie dan ooit om iets te doen aan de uitputting van grondstoffen en te komen tot een transitie naar een circulaire economie.

Meer weten over circulaire economie?

Wat is Midpoint Brabant Circulair?

Midpoint Brabant Circulair is een nieuw programma van Midpoint Brabant gericht op het versnellen naar een circulaire economie in Midden-Brabant en daarbuiten. Oftewel: het circulair maken van producten en diensten in de hele ontwikkelings- en productieketen. Als regionaal economisch samenwerkingsverband doen we dit samen met ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Ons programma is bestemd voor iedereen die serieus aan de slag wil met circulaire economie. Of je nou een startende of gevestigde ondernemer, student of bewoner bent, dat maakt niet uit. Een geslaagd circulair product of proces kan ook uit een totaal onverwachte hoek komen.

Wat doet Midpoint Brabant Circulair?

Wat zijn Up New centra?

Up New centra zijn fysieke locaties die fungeren als leer-, experimenteer-, werk-, maak- en ontmoetingsplekken voor circulaire innovatie in diverse sectoren van de maakindustrie in Midden-Brabant. Locaties waar circulariteit toegankelijk wordt voor startups, mkb, grootbedrijven, onderwijs, particulieren en partijen die willen ervaren wat ketensamenwerking op dit gebied kan brengen. Inspirerende plekken dus voor iedereen die iets wil met circulair ondernemerschap. Met als doel om ideeën te vertalen naar concrete innovatieve economisch en maatschappelijk succesvolle projecten.

Wat zijn en doen de Up New centra?

Kunstenaar Kustaa Saksi in het TextielLab, 2019. Foto: TextielMuseum

Kunstenaar Carlos Amorales in het TextielLab, 2019. Foto: TextielMuseum

Aan de slag met circulaire ideeën?

Ben jij gemotiveerd om zelf of als organisatie met circulaire economie aan de gang te gaan? Samen met onze vele partners bieden wij je ondersteuning bij het omzetten van jouw ideeën in concrete projecten. Het Midpoint Brabant Circulair programma bestaat uit vier stappen. Per fase bekijken we wat de beste vervolgstap is om jouw idee te realiseren of om nieuwe kansen voor jouw onderneming te benutten of te versnellen.

Hoe kun je zelf aan de gang?

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief van Midpoint Brabant. Blijf op de hoogte hoe bedrijven, overheid, onderwijs en maatschappij samen werken aan een slimme, duurzame economie en samenleving in Midden-Brabant.

Fotocredit Sofie van Esch voor Wolkat

Meld je nu aan!