Skip Navigation or Skip to Content

Green Deal Zorg 2.0: “Een flinke boost voor onze duurzame ambities”

De afgelopen 3 jaar werkten 23 partijen uit regio Hart van Brabant samen aan verduurzaming in de zorg via de Green Deal Zorg 2.0. In totaal vertegenwoordigen de deelnemende organisaties 209 zorglocaties. Het resultaat mag er zijn: de milieucertificering is gestegen van 20% naar maar liefst 80%, en duurzaamheid heeft nu een vaste plek veroverd op de agenda's van deze organisaties. De impact van de Green Deal Zorg reikt ver: van het verduurzamen van gebouwen en terreinen tot het inspireren van mensen, zowel op de werkvloer als bij de cliënten en bewoners, als ook bij het bestuur. Met deze behaalde successen in het achterhoofd, zijn alle betrokken partijen vastberaden om voort te bouwen op de resultaten via Green Deal Zorg 3.0, die nu wordt voorbereid.

De resultaten van Green Deal Zorg 2.0 in een notendop:

  • De certificering van de deelnemende zorgorganisaties volgens de  Milieuthermometer Zorg is gestegen van 20% naar 80%.
  • Gemiddeld is er een CO2-footprintreductie van 5,6% behaald. Daarnaast zijn de CO2- monitoring en -planning van alle organisaties volgens dezelfde standaard ingericht. Nu zijn de resultaten in de regio vergelijkbaar, en is de impact meetbaar en bespreekbaar.
  • Bij de organisaties is er een strategisch duurzaamheidsbeleid ontwikkeld en bijna overal zijn er Green Teams opgestart.

Zorg in regio Hart van Brabant in duurzame versnelling

Regio Hart van Brabant wil een duurzame en gezonde regio zijn. De samenwerkende partijen streven naar verduurzaming van onze leefomgeving en stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties om hetzelfde te doen. De zorgsector draagt hier, mede dankzij de Green Deal Zorg, aan bij. Nadat de eerste stappen zijn gezet in de Green Deal 1.0 is in 2.0 verder ingezet op het uitbreiden van de milieucertificering, kennisdeling en het monitoren van en sturen op CO2 uitstoot. In totaal deden 10 zorginstellingen mee die op hun beurt weer 209 zorglocaties in de regio vertegenwoordigen waaraan vele medewerkers en cliënten verbonden zijn. De Green Deal heeft hiermee een behoorlijke impact op verduurzaming van onze regio, op de gebouwen, terreinen en mensen.

 Door inspiratie, kennis en succesformules met elkaar te delen en samen te ontwikkelen lukte het de zorgorganisaties om versneld te verduurzamen. Op deze manier hoeft het wiel niet bij elke instelling opnieuw uitgevonden te worden, maar doen ze het samen, waardoor verduurzaming wordt versneld. Tijdens kennisbijeenkomsten vond verdieping plaats op thema’s als duurzame mobiliteit, vergroening, CO2 reductie en verduurzamen van gehuurd vastgoed.

Dankzij de openheid en behulpzaamheid van alle partijen, zien de deelnemers van de Green Deal elkaar nu als ‘collega’s op afstand’ en blijven ze in contact met elkaar.

“Sinds de ondertekening van de Green Deal is er bij Prisma een beweging in gang gezet”, vertelt coördinator verduurzaming Peggy Cremers. “We vormden een Green Team vanuit diverse disciplines zoals zorg, vastgoed, facilitair, inkoop, HR, communicatie en beleid en gingen aan de slag. We hebben veel bereikt en er staat een mooi, stevig fundament dat heeft geleid tot een bronzen certificaat. We gaan nu de omslag maken en verbreden van ons Green Team naar heel Prisma waarin iedereen, bewoners en medewerkers, zich inzet voor duurzame zorg in een mooie wereld.”

Milieucertificering

Op basis van de pijlers van de ‘Milieuthermometer Zorg’, gingen de deelnemers aan de slag met het behalen van de certificering. Dit omvat energiebesparing, duurzame energie, inzet van duurzame grondstoffen, reductie van de milieubelasting en voldoen aan wetgeving voor verduurzamen. Het resultaat? Gedurende de Green Deal hebben acht organisaties de bronzen certificering behaald op alle locaties! Dit betekent dat deze organisaties in de breedte zijn verduurzaamd én dit ook zichtbaar is voor de medewerkers, cliënten en de omgeving. Een aantal locaties streeft nu naar het behalen van ‘het volgende niveau’. Twee organisaties hebben zilver en goud behaald. De certificeringen worden periodiek geaudit. 

CO2 reductiedoel

Ter opvolging op de Europese klimaatafspraken ambieert Nederland een CO2-reductiedoel van 55% in 2030. Dit was ook één van de uitgangspunten van de (landelijke) Green Deal Zorg 3.0. Op basis van dit doel brengen de deelnemende organisaties sinds 2018 jaarlijks hun CO2-footprint in kaart. Wat blijkt? Ze zijn goed op weg om het reductiedoel van 55% te behalen. Twee organisaties zitten op koers en vijf organisaties komen in de buurt. De quick wins om CO2 te reduceren zijn voor een groot deel verzilverd. De vervolgstappen zijn complexer en dat maakt de regionale samenwerking en de onmisbare stakeholders expertise juist extra van belang.

Eén standaard voor monitoring

Om resultaten met elkaar te kunnen vergelijken, gebruiken de zorgorganisaties dezelfde standaard voor de milieucertificering en CO2-monitoring. Ze stemden de wijze van gebruik op elkaar af, zodat resultaten vergelijkbaar zijn. De werkwijze geeft waardevolle inzichten zoals de onderlinge verschillen, achterliggende oorzaken, interessante patronen en inzichten ter input van verbetering. Ze zijn hierbij ondersteund door adviesbureau Stimular.

Vervolgens stelden de organisaties een routekaart op met inzichten in de geplande CO2-reductie per jaar. Zo is inzichtelijk waar bijsturing nodig is om de CO2-uitstoot te verminderen. Hiermee zijn de deelnemers voorlopers op het landelijk gebruik van routekaarten.

“Gedurende de Green Deal namen steeds meer locaties zelf het initiatief om samen met cliënten duurzamer te werken en te leven”, vertelt Arnoud van de Boelprojectleider Milieu en Duurzaamheid bij Amarant. “Er is veel vooruitgang geboekt in het scheiden van afval en het besparen van energie. Dit niet alleen door (technische) maatregelen maar vooral door bewustwording en gedragsverandering. Dit is een belangrijke basis voor verdere stappen van verduurzaming.”

Op naar Green Deal Zorg 3.0

We kijken terug op een Green Deal met mooie resultaten. De weg naar klimaatneutrale zorg is echter nog lang. Onze ervaring leert dat een regionale samenwerking onmisbaar is om gezamenlijke doelen te behalen. De deelnemers van deze Green Deal zetten de regionale samenwerking voort via de Green Deal 3.0. Een aansluiting op de Landelijke Green Deal Zorg waarin ‘doe-projecten’ worden vormgegeven op basis van concrete afspraken en resultaten, die relevant zijn voor de regio. Ons reeds opgebouwde en sterke netwerk breiden we verder uit en zetten we in voor regionale samenwerking. Om, waar mogelijk, belemmeringen weg te nemen en bij te dragen aan systeemverandering.

Bekijk hier de eindrapportage van Green Deal Zorg 2.0.

Heb je vragen over de Green Deal Zorg Hart van Brabant? Of wil je ook meedoen? Stuur dan een mail naar Veronique Berendsen via veroniqueberendsen@midpointbrabant.nl.

De Green Deal Zorg 2.0 is een samenwerking tussen tien zorgorganisaties (Thebe, Het Laar, Sterk Huis, Amarant, Mijzo, GGZ Breburg, Prisma, Libra Revalidatie & Audiologie, Residentie Molenwijck, De Wever) en negen Regio Hart van Brabant-gemeenten (Waalwijk, Heusden, Dongen, Loon op Zand, Gilze en Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek). En mede mogelijk gemaakt door het Milieuplatform Zorg (MPZ), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMBW), Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Midpoint Brabant.

Veronique Berendsen - Projectmanager Energietransitie