Skip Navigation or Skip to Content

CIRCO Track (september 2021): Circulariteit binnen verduurzaming bestaande woningbouw

De Nederlandse economie moet in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100%. Dat vraagt om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen. Om ketens te activeren en te leren om circulair te werken, worden CIRCO Tracks georganiseerd. Bedrijven die deelnemen aan deze tracks krijgen praktische handvatten waarmee ze direct aan de slag kunnen in hun eigen bedrijf en keten om waardeverlies om te zetten in waardecreatie.

Op 8 september start in samenwerking met het programma Midpoint Brabant Circulair de driedaagse CIRCO Track ‘Circulariteit binnen verduurzaming bestaande woningbouw’. Deze track bestaat uit drie workshoprondes:

  • Initiate (8 september, hele dag)
  • Ideate (17 september, halve dag)
  • Implement (29 september, halve dag)

Hierbij wordt met de betrokken ketenpartijen onderzocht waar waardeverlies in het eigen bedrijf en in de keten optreedt. Dat kan verlies zijn in materiaal, tijd, energie of mankracht. Onder begeleiding van professionele trainers wordt met de betrokken ketenpartijen gekeken hoe dit waardeverlies omgezet kan worden in waardecreatie. Op deze manier kan (de samenwerking in) de keten geoptimaliseerd worden. Het levert meerwaarde voor alle partijen, bijvoorbeeld door efficiënter werken, besparing van materiaal of het boeken van tijdwinst door slimmer en anders te organiseren.

Wat ga je bereiken door deelname aan deze track?

Na deze track weet je welke innovatieve businessmodellen en productontwerpen je door het toepassen van circulaire ontwerpprincipes kunt ontwikkelen voor jouw organisatie en met jouw ketenpartners. Ook weet je waar je morgen mee moet beginnen om dit te gaan realiseren.

Welke organisaties zijn bij deze track betrokken?

De ketenpartijen die meedoen aan deze CIRCO Track zijn onder meer Maasveste Berben Bouw,  woningbouwcorporatie Nester, en partners die betrokken zijn bij het energetische werk om woningen van een D, E of F-label naar een A of A+-label te brengen. Tevens sluit een aantal bedrijven uit een andere soortgelijke keten aan. Zo ontstaat er een extra leereffect.

Hoe ziet het vervolg er uit?

Na deze track wordt er onder begeleiding van het Midpoint Brabant programma Circulair zoveel mogelijk naar gestreefd de plannen een vervolg te geven.

Meer informatie en aanmelding

Bekijk voor meer informatie de flyer. Aanmelden is mogelijk aan via vincentvanrijsewijk@midpointbrabant.nl. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

  • Organisatie/bedrijf
  • Type organisatie
  • Functie
  • Plaats
  • E-mail
  • Telefoonnummer

 

Midpoint Brabant