Skip Navigation or Skip to Content

CIRCO Track Leather (21 oktober): Circulariteit voor bedrijven in de leerbranche

De Nederlandse economie moet in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100%. Dat vraagt om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen. Om ketens te activeren en te leren om circulair te werken, worden CIRCO Tracks georganiseerd. Bedrijven die deelnemen aan deze tracks krijgen praktische handvatten waarmee ze direct aan de slag kunnen in hun eigen bedrijf en keten om waardeverlies om te zetten in waardecreatie.

Op 21 oktober start in samenwerking met het programma Midpoint Brabant Circulair en Leather Made Smart de driedaagse CIRCO Track Leather. Deze track bestaat uit drie workshoprondes:

  • Initiate (21 oktober, 09.00 – 17.00 uur, fysiek)
  • Ideate (4 november, 09.00 – 12.00 uur, online)
  • Implement (19 november, 13.00 – 17.00 uur, fysiek)

Waarom mee doen?

Duurzaamheid en circulariteit zijn actuele thema’s binnen elke industrie. Het inspelen op deze trend, de vraag van de markt en het anticiperen op regelgeving vraagt om innovatie en creativiteit. Zo kun je je bedrijf stevig positioneren voor de toekomst. Het is daarbij belangrijk te onderzoeken hoe jij je bedrijfsvoering en je productaanbod kunt aanpassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de productie, bewerking of het vermarkten van schoenen, accessoires en benodigdheden voor de leerbranche. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.

Met partijen uit de hele leerketen, zoals leerproducenten, toeleveranciers van materialen, onderdelen, retailers en groothandels, worden de mogelijkheden rondom de circulaire leerketen verkend en uitgewerkt. Denk hierbij aan de inzameling, recycling en het toepassen van het recyclaat in producten en materialen. Deelnemers vinden inspiratie en mogelijk ook gezamenlijke oplossingen voor de markt.

Wat levert het op?

Tijdens deze (fysieke en online) CIRCO track ontdek je samen met ketenpartners circulaire businesskansen en werk je er een uit tot een concreet plan dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.  Ontdek bijvoorbeeld oplossingen voor retourlogistiek, het gebruik van afbreekbare materialen, gerecyclede materialen en innovatieve productietechnieken. Ketensamenwerking maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.

Hoe ziet het vervolg er uit?

Na deze track wordt er onder begeleiding van het Midpoint Brabant programma Circulair zoveel mogelijk naar gestreefd de plannen een vervolg te geven, bijvoorbeeld door actief te koppelen naar circulaire ketentrajectsubsidies waarmee collectief stappen gezet kunnen worden.

Meer informatie en aanmelding

Bekijk voor meer informatie de flyer of de website van CIRCO. Aanmelden is mogelijk aan via deze link.

Fotocredits: Alphenberg Waalwijk

Midpoint Brabant