Skip Navigation or Skip to Content

Talent als succesfactor voor de toekomst

Een wereld van permanent schaarsere arbeid, dat is de nieuwe realiteit. Werkgevers, werknemers, inwoners en overheid zullen hierin hun weg moeten vinden. Er is een grote behoefte aan talenten die zich permanent ontwikkelen en zo bijdragen aan transities als digitalisering, duurzaamheid en gezondheid. Die talenten ontdekken, ontwikkelen, aantrekken, benutten en behouden. Daar draait het om. Maar hoe doe je dat?

Voor de regio Midden-Brabant maakt Midpoint Brabant hier veel werk van, samen met partners als Leerwerkloket, WerkgeversServicepunt, Jongerenpunt en Provincie Noord-Brabant. En wel met de thema’s: een leven lang ontwikkelen, verhogen arbeidsproductiviteit, arbeidsmobiliteit, inclusiviteit en imagoverbetering.

 

Een leven lang ontwikkelen

Talentontwikkeling - Leerkwerkoverzicht

 

Om te zorgen dat inwoners zich blijvend ontwikkelen zijn er diverse initiatieven. Zoals Brabant Leert, het om- en bijscholingsprogramma van voor inwoners van de Provincie Noord-Brabant. En Techniekcoalitie, waarbij bedrijven strategisch HRM-advies krijgen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het Leerwerkloket Midden-Brabant geeft scholing- en loopbaanadvies enen stimuleert de leercultuur bij bedrijven.

Ook werkt Midpoint Brabant met partners aan nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Denk aan doorlopende leerlijnen, academische werkplaatsen, hbo-praktijkonderzoek, initieel onderwijs voor 23-plussers, hybride docenten en nieuwe vormen van diplomeren, certificeren en verklaringen.

 

Verhogen arbeidsproductiviteit

Midden-Brabant zet ook nadrukkelijk in op het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Dit doen we door talentontwikkeling en arbeidsbesparende technologie en procesinnovaties vooralsnog in de maakindustrie en logistiek. Eenvoudig gezegd: slimmer werken. En ook: met z’n allen bij elkaar meer uren maken. Want dat is hard nodig om als regio concurrerend te blijven.

 

Arbeidsmobiliteit

Op het gebied van arbeidsmobiliteit zetten we in op het ondersteunen van mensen die zich oriënteren op een nieuwe baan, vaak in een andere sector. Dit kan via het Regionale MobiliteitsTeam (samenwerking van gemeenten, UWV, VNO-NCW, FNV) of via het Rangeerterrein. Met de Techniekcoalitie creëren we ook nieuwe kansen voor oriëntatie en instroom van zij-instromers in de techniek. Voor on(der)benut personeel is er speciale aandacht.

 

Inclusiviteit

Al het talent is nodig, van jong tot oud. En natuurlijk mensen met een ziekte of beperking . Tekenend voor inclusiviteit in de regio is het OndernemersAkkoord Midden-Brabant, een podium voor ondernemers die een bijdrage leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te coachen en aan een baan te helpen.

 

Imagoverbetering sectoren

Bij de ‘war for talent’ is het imago van de sector en de functie van belang. We werken dan ook aan het verbeteren van het imago in sectoren als maakindustrie, logistiek, leisure en zorg, en van functies in duurzaamheid en techniek.
In het Deltaplan Techniek promoten we onder andere door inzet van Sterk Techniek Onderwijs (STO) technische opleidingen en beroepen samen het onderwijs en ondernemingen. En Tilburg en Waalwijk voeren samen met Midpoint Brabant de campagne Smart Moves om mensen te interesseren voor werken in dé logistieke hotspot van Nederland.

Twan van Lankveld - Programmamanager Logistiek