Skip Navigation or Skip to Content

Werken aan een houdbaar zorgsysteem

Om de zorg in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed én betaalbaar te houden zijn duidelijke keuzes, maatschappelijke innovaties en nieuwe samenwerkingen nodig. Dit blijkt uit het rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Naar aanleiding hiervan hebben Tilburg University, ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), gemeente Tilburg en diverse andere organisaties de krachten gebundeld om te werken aan een houdbaar zorgsysteem voor optimale gezondheid. Hierbij richten we ons op preventie, integrale gezondheidzorg, informele zorg en digitale zorg.

Werkcongres Houdbare zorg

In het voorjaar van 2022 hebben de samenwerkende organisaties het werkcongres Houdbare Zorg gehouden, als oproep om in Midden-Brabant samenwerkingen aan te gaan om de transformatie in de zorg te realiseren. Deze innovatiecoalitie is een samensmelting van:

  • wetenschappelijk onderzoek en toegepaste innovatie;
  • bedrijven en zorgverzekeraars die business- en financieringsmodellen ontwikkelen;
  • een ondernemende overheid die aanjaagt en experimenteerruimte schept;
  • zorginstellingen die samenwerking en keteninnovatie nastreven.

 

Nadrukkelijke wens is om een living Lab te starten, waarin een pragmatische, multi-sectorale aanpak centraal staat om de concrete problemen van de zorg in de regio aan te pakken.

Living lab optimale gezondheid

Deze proeftuin is een initiatief van Tilburg University, ETZ, gemeente Tilburg en Midpoint Brabant. Hierin staat integraal gezondheidsbeleid centraal. We bevorderen ontschot werken door zelfregie en verwachtingen, gezond gedrag, vroegsignalering en preventie op basis van relevante data. Nieuwe financierings-, zorg- en opleidings- en werkarrangementen moeten bijdragen aan het verkleinen van verschillen in gezondheidskansen. En wel zodanig dat het zorgsysteem haalbaar en betaalbaar blijft.

 

De oplossingen van deze proeftuin hebben direct regionaal impact én zijn van nationaal belang. Onderdeel van deze proeftuin is een pilot in een Tilburgse wijk voor een integrale wijkaanpak. Centrale thema’s hierbij zijn digital health, tegengaan zorgarmoede en preventie.

 

Dionne Stax interviewt Bart Berden (ETZ) en Bas Kapitein (Midpoint Brabant) in het kader van de strategie van Tilburg University

 

Video Bart Berden

 

Video Bas Kapitein

Midpoint Brabant