Skip Navigation or Skip to Content

Transitie naar datagedreven ondernemen

Transitie naar datagedreven ondernemen

Artificial Intelligence (AI) is een systeemtechnologie die de samenleving fundamenteel zal veranderen en dus ook sectoren en aspecten van de brede welvaart gaat raken. Met AI en technologie kunnen nieuwe disruptieve verbeteringen worden ontwikkeld, maar tegelijkertijd ontstaan nieuwe maatschappelijke dilemma’s zoals inclusiviteit-uitsluiting, transparantie-manipulatie, en participatie-controle. Met het oog op de brede welvaart zetten overheden dan ook terecht in op kennis-en innovatieprogramma’s die met een brede bril kijken naar de digitale mogelijkheden. De uitdaging voor Midden-Brabant: kansen van digitalisering en dataficatie benutten!

Digitalisering- en AI-model

Deze drie hoofdlijnen komen tot uiting in onderstaand model. In Midden-Brabant werken onderzoek, onderwijs en ondernemingen in co-creatie aan cases en challenges om bedrijven en instellingen meer weerbaar te maken. Door multidisciplinair aan cases te werken worden studenten en medewerkers meer wendbare en veerkrachtige professionals. En met innovaties creëren we nieuwe maatschappelijke en business waarde voor de next economy. Digitalisering - AI - Model - Data

Projectparticipaties

Voor de financiering van deze trajecten nemen we onder meer deel in de volgende projecten:

  • MKB Deal (Ministerie van Economische Zaken)
  • Data economie (Provincie Noord-Brabant)
  • Next economy agenda (Gemeente Tilburg)
  • Digitale werkplaats (Ministerie van Economische Zaken)
  • Regiodeal 3 (Ministerie van Economische zaken)
  • SmartwayZ (Regiofinanciering)

 

Hiernaast is er aparte financiering voor:

  • Smart MKB (Gemeenten Waalwijk en Heusden)
  • Datalab (Regionaal arbeidsfonds)
Ralf Daggers - Operationeel Directeur