Skip Navigation or Skip to Content

Van Gogh Homeland

Van Gogh als inspiratie

Van Gogh Homeland wordt een attractiepark nieuwe stijl bestaande uit één hoofdattractie met zeven samenhangende belevingslocaties verspreid over Brabant, een kralensnoer van bezoekbare belevenisvolle hotspots. De inspiratiebron is Vincent van Gogh, de grootste Brabantse meester aller tijden. Vanwege de liefde voor zijn geboortegrond én omdat hij zich in zijn tijd al bekommerde om grote maatschappelijke opgaven.

Van Gogh Homeland vertolkt de visie op de toekomst van Brabant en is een passend antwoord op de vraag naar een derde vernieuwend themapark in Brabant. De markante locaties worden niet alleen publieksattracties, maar gaan ook fungeren als living labs waar bedenkers, makers, studenten, onderzoekers en bedrijven aan de slag gaan met transities op het gebied van landbouw, klimaat, energie, mobiliteit, verstedelijking en samenleving. Thema’s waar Vincent zich 150 jaar geleden al mee bezig hield.

 

 

Ontwerpfase

De ontwikkeling van Van Gogh Homeland zit in de derde fase: het artistiek-ruimtelijke ontwerp. Na het masterplan, concept en haalbaarheidsonderzoek volgt de stap naar de uitwerking van de concepten en de invulling van iconische landmarks. MVRVD, het bureau van architect Winy Maas, heeft de visie inmiddels conceptueel vertaald en start nu met het ontwikkelen van de ontwerpen. Midpoint Brabant coördineert Van Gogh Homeland en werkt hierbij tevens samen met het bureau Rebel, ervaren ontwerpers, creatieve denkers en diverse organisaties met Van Gogh initiatieven.

Hoe kunnen we in onze vertrouwde leefomgeving bijdragen aan een betere wereld?

Joost Melis, programmamanager Midpoint Brabant, licht toe: “We hebben ons bij de visieontwikkeling twee centrale vragen gesteld: hoe kunnen we in onze vertrouwde leefomgeving bijdragen aan een betere wereld? En: hoe kunnen we met belevingskracht de kwaliteit van Brabant versterken? We benutten onze kennis en ervaring in leisure voor experimenteerruimte bij de fundamentele transitieopgaven. Met een onderscheidend en relevant vrijetijdsaanbod draagt Van Gogh Homeland bij aan een gezond klimaat en een duurzame balans tussen wonen, werken en recreëren.”

 

Van Gogh Homeland legt hiermee een verbinding met het programma Beleefbaar Brabant van Midpoint Brabant, het beleidskader Levendig Brabant van de provincie Noord-Brabant en de ambitie voor een derde grote publiekstrekker in Brabant.

 

Brabantse gemeenten en private partijen kunnen zich bij Midpoint Brabant melden als zij interesse hebben om een rol te spelen bij de realisatie van de iconische belevingslocaties: Joost Melis,
06 825 785 06, joostmelis@midpointbrabant.nl

Joost Melis - Programmamanager Leisure