Skip Navigation or Skip to Content

Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

Heb jij een innovatief leisureplan?

Heb jij een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector en wil je een lening om dit van de grond te krijgen of verder te ontwikkelen? Dan kun je mogelijk terecht bij het Leisure Ontwikkelfonds Noord-Brabant (LOF Brabant), een Brabant-breed fonds van de provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost-Brabant, Regio West-Brabant, Efteling en Libéma.

Met leningen stimuleren we de ontwikkeling van nieuw vrijetijdsaanbod in Noord-Brabant om structureel meer bezoekers te trekken, die langer blijven en meer besteden, én om het leef- en vestigingsklimaat in Brabant een impuls te geven.

 

Naar aanleiding van het ingestuurde plan beoordelen we of je in aanmerking komt voor een lening voor jouw bedrijf. Je kunt dan een van deze twee leningen ontvangen:

 

  • De marktconforme lening voor de uitvoering van een project ligt tussen € 25.000 en € 1.000.000. Kijk voor de specificaties in het investeringsreglement.
  • Een lening voor de ontwikkelfase van een project is ook mogelijk. Hiermee bekostig je bijvoorbeeld de conceptontwikkeling of het design. Om deze lening te kunnen aanvragen, moet de businesscase op hoofdlijnen sluitend zijn.
Joost Melis - Programmamanager Leisure