Skip Navigation or Skip to Content

Beleefbaar Brabant

Gericht werken aan het verbeteren van de kwaliteit voor inwoners en ondernemers in de regio Midden-Brabant

Met het programma en living lab Beleefbaar Brabant werken we gericht aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen, werken van inwoners en ondernemers in de regio Midden-Brabant. Met inzet van de kennis en kunde vanuit de vrijetijdseconomie ontwikkelen toepassingen om de grote maatschappelijke opgaven voor het publiek begrijpelijk te maken en daarmee de benodigde gedragsverandering te bewerkstellingen.

De expertise van het vrijetijdsdomein benutten we voor oplossingen van actuele maatschappelijke opgaven als klimaat, energie, woningbouw, mobiliteit en bereikbaarheid. Samen met de provincie Noord-Brabant zet Midpoint Brabant zich in voor het verder verbeteren van de leefbaarheid en beleving van Brabant. Met Van Gogh Homeland als vlaggenschipproject.

Met onze unieke leisure-infrastructuur en -expertise zijn we in Midden-Brabant bij uitstek in staat om het vestigingsklimaat te versterken en bij te dragen aan de brede welvaart. In het programma Beleefbaar Brabant zetten we onze innovatiekracht in voor digitalisering, verduurzaming, gezondheid en talentontwikkeling. We doen dit vanuit programmalijnen: concurrerende & circulaire economie, slimme mobiliteit & bereikbaarheid en vitaal platteland & duurzame verstedelijking. Deze hebben we verwerkt in het kompas Beleefbaar Brabant.

Van Gogh Homeland

Het vlaggenschipproject is Van Gogh Homeland: een attractiepark ‘nieuwe stijl’ bestaande uit één hoofdattractie met zeven belevingslocaties verspreid over Brabant, een kralensnoer van betekenisvolle bezoekbare hotspots. Hier wordt de bezoeker op een attractieve manier aangezet om na te denken over vragen als: hoe gaat het met Brabant en hoe kunnen we in Brabant werken aan oplossingen voor de toekomst? De attracties brengen de verbeeldingskracht op gang en nemen het publiek op een innovatieve, duurzame en verrassende manier mee in de toekomstperspectieven op de Brabantse leefomgeving.

Met Vincent van Gogh en zijn liefde voor het Brabantse landschap als inspiratiebron. We zetten de verbeeldingskracht en kennis van het vrijetijdsdomein in om bewustwording en gedragsverandering te creëren voor de maatschappelijke vraagstukken. Voor de ontwikkkeling van Van Gogh Homeland gaan studenten, docenten, onderzoekers, kunstenaars, bedrijven en overheden in co-creatie met elkaar in gesprek en gaan de experimenteerateliers met elkaar aan de slag. Zo dragen we bovendien bij aan de ontwikkeling van talent in de regio.

 

Leisure - Van Gogh Homeland - Van Gogh - Homeland

Lees hier het strategisch plan Beleefbaar Brabant 2021-2024.

Leisure - Plan - Beleefbaar Brabant

Joost Melis - Programmamanager Leisure