Skip Navigation or Skip to Content

Samenwerking

Over de samenwerking tussen Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant

Bij Midpoint Brabant als multihelix-organisatie speelt de overheid naast andere partners een belangrijke rol in het realiseren van ambities op het gebied van brede welvaart. In Midden-Brabant hebben de gemeenten zich verenigd in Regio Hart van Brabant als vertegenwoordiger van de lokale overheden.

 

De samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant zijn Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn per 1 januari 2022 aangesloten bij het gemeentelijke samenwerkingsverband Regio Hart van Brabant. Bij onze multihelix-samenwerking Midpoint Brabant zijn zij (vooralsnog) niet aangesloten, maar werken we op een aantal dossiers (m.n. arbeidsmarkt) wel intensief samen.

 

De lokale bestuursakkoorden van deze gemeenten leveren samen input voor een regionale kernagenda. Midpoint Brabant voert het economische programma uit. Dit programma komt deels voort uit de kernagenda van Regio Hart van Brabant.

 

Door de uitvoering van het economisch programma van Regio Hart van Brabant bij Midpoint Brabant te beleggen, kunnen de samenwerkende gemeenten zich richten op de randvoorwaarden van de beleidsvorming. Midpoint Brabant genereert vervolgens slagkracht door samen te werken met partners als ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met als doel: een duurzame ontwikkeling in Midden-Brabant.

 

Infographic

Toelichting op de infographic

 • Regio Hart van Brabant is een publiek samenwerkingsverband van elf gemeenten in Midden-Brabant. Midpoint Brabant is een zogenaamd multihelix-samenwerkingsverband van overheid, ondernemers, onderwijs- en onderzoekpartners en maatschappelijke organisaties.
 • Regio Hart van Brabant: besluiten in de samenwerking worden genomen (binnen door de raden gestelde kaders) door wethouders in portefeuillehoudersoverleggen en burgemeesters in het algemeen bestuur. Bij grote ontwikkelingen worden besluiten aan de elf gemeenteraden voorgelegd.
 • Besluiten worden bij Midpoint Brabant genomen door de samenwerkingspartners. Vertegenwoordigers van de volledige multihelix maken onderdeel uit van het bestuur en de stuurgroepen – waaronder vanuit de overheid. Zij beslissen actief mee.
 • De voorzitter van Regio Hart van Brabant is ook de voorzitter van Midpoint Brabant, te weten de burgemeester van de gemeente met het hoogste aantal inwoners.
 • Midpoint Brabant: in het bestuur van Midpoint Brabant nemen twee wethouders uit de regio zitting, voor de vertegenwoordiging van de ‘O’ van overheid. Daarnaast zitten er wethouders in stuurgroepen.
 • Op verzoek en afhankelijk van de agenda sluiten medewerkers van Midpoint Brabant aan bij portefeuillehoudersoverleggen van Regio Hart van Brabant. De rol van onze medewerkers is informerend en/of adviserend.
 • Regio Hart van Brabant werkt samen aan de hand van een kernagenda. Dat is een doorvertaling van de ambities in de lokale bestuursakkoorden. Die kernagenda is gesplitst naar drie domeinen, te weten sociaal, fysiek en economisch. Midpoint Brabant heeft een actieprogramma, dat op punten aansluit op de kernagenda van Regio Hart van Brabant en op andere punten meer focust op ambities van andere partners, zoals ondernemers.
 • Regio Hart van Brabant vraagt aan Midpoint Brabant om uitvoering te geven aan een aantal programma’s of projecten die volgen uit de activiteiten van de kernagenda.
 • Midpoint Brabant legt focus op uitvoering, waar Regio Hart van Brabant meer aan de beleidsmatige kant zit. In een ideale verdeling zorgen de bestuurders van Regio Hart van Brabant ervoor dat het beleid gemaakt is voor Midpoint Brabant om projecten uit te voeren. Samen met de andere multihelix-partners, zodat diverse belangen uit onze samenleving geborgd zijn en er dus ook direct draagvlak is.
 • Voorheen had Midpoint Brabant hoofdzakelijk een focus op het economisch domein (vergelijk Brainport). De groeiende aandacht voor brede welvaart vraagt in onze regio ook steeds meer een integrale, domeinoverstijgende aanpak. Dat brengt voor Midpoint Brabant automatisch een link naar het sociale en fysieke domein met zich mee.
 • De projecten en diensten van Midpoint Brabant worden bekostigd door de multihelix-partners en externe fondsen. Soms door extra inleg van specifieke gemeenten. Daarnaast wordt het bureau van Midpoint Brabant – van waaruit de projecten en diensten worden opgezet – gefinancierd bijdrage die is gerelateerd aan het inwoneraantal, net als bij Regio Hart van Brabant.

 

Kort samengevat: Regio Hart van Brabant is de overheidspartner van Midpoint Brabant in het realiseren van activiteiten gericht op brede welvaartsontwikkeling.

Midpoint Brabant