Skip Navigation or Skip to Content

Up New

Up New zijn leer- en experimenteercentra waar je kunt ervaren hoe circulaire economie in de praktijk werkt en hoe je hier als ondernemer, onderzoeker, student, docent, ambtenaar en bestuurder mee aan de gang kunt gaan. Midpoint Brabant gaat in Midden-Brabant samen met ondernemingen, overheid en onderwijs Up New centra ontwikkelen voor onder andere bouw, voeding, textiel en leder. We besteden daarbij speciale aandacht aan de maakindustrie (hoe ontwerpen en maken we circulaire producten), logistiek (ontwikkelen retourlogistiek voor afgedankte materialen) en leisure (zorgen dat bezoekers circulariteit ook echt beleven).

Verduurzaming - Up New – Logo

 

Up New is een actief netwerk inclusief een online portal. Op locaties, tijdens bijeenkomsten, en ook met de website up-new.nl, LinkedIn en Instagram kun je je laten inspireren en actief meedoen met ideeën uitwisselen over circulair ondernemen en onderwijs. Je hebt hier toegang tot actuele informatie over de rol van Midpoint Brabant en andere organisaties om je circulaire initiatief van de grond te krijgen en deze om te zetten naar succesvolle business. Het online portaal biedt je ook praktijkervaringen en hoe gebruik te maken van het circulaire kennisnetwerk. Up New geeft je de kennis én handvaten om circulariteit te versnellen in jouw organisatie.

 

 

 

Momenteel lopen er diverse Up New projecten:

Up New Bouw

Duurzaamheid - Up New Bouw

  • Rendabel circulair slopen en bouwen: zes organisaties uit Midden-Brabant werken samen aan oplossingen om geoogste materialen rendabel opnieuw in te zetten in bouw-, renovatie- en restauratieprojecten.
  • Interreg project circulaire bouw en sloop: diverse partijen zijn samen met hun grote achterban een interregionale subsidieaanvraag (Interreg) aan het voorbereiden voor het versnellen van de transitie naar een circulaire bouw- en sloopsector in Vlaanderen en Zuid-Nederland.

 

Up New Food

Duurzaamheid - Up New Food

  • Food Waste Challenge: dit is een project om voedselverspilling in de horeca tegen te gaan.
  • Daktuin Moes: de eerste Up New Food locatie in de vorm van een daktuin met een dakcafé, dakwinkel en stadsjungle, op het dak van winkelketen de KOOPman in Tilburg.

 

Up New Textiles

Duurzaamheid - Up New Textiles

  • Up New Textiles: momenteel loopt een onderzoek naar 1 of meerdere leer- en experimenteerplekken waar we werken aan het circulair vormgeven van de hele textielketen, vanaf ontwerp tot en met hergebruik afgedankte textielproducten.

 

Up New Leather

Duurzaamheid - Up New Leather

  • Up New Leather hub: diverse partijen in De Langstraat beogen samen te werken op het gebied van circulair leder, waaronder met kleinschalige productie, onderzoek en training op het gebied van plantaardig looien in het Heuvelpark in Dongen. Het Schoenenkwartier in Waalwijk is als vlaggenschip nauw betrokken bij de samenwerking.

Blijf op de hoogte van alle Up New ontwikkelingen op LinkedIn, Instagram en de Up New website.

Up New is ontwikkeld als Regio Deal project van Midpoint Brabant in samenwerking met Regio Hart van BrabantRegio West-Brabant, gemeente TilburgProvincie Noord-Brabant en Rijksoverheid

Petra Mouthaan - Programmamanager Maakindustrie