Skip Navigation or Skip to Content

Onderzoek infrastructuur waterstof

Hoe kan waterstof de energietransitie helpen en kan de aanleg van de Delta Corridor een CO2-neutraal Midden-Brabant versnellen? Deze buisleiding vervoert straks onder meer groene waterstof en we onderzoeken of de Delta Corridor voor grote gasafnemers en logistieke bedrijven op de bedrijventerreinen veel kan betekenen. Daarom hebben wethouders van de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant ingestemd met een kansenonderzoek.

De Delta Corridor is een buisleiding die wordt aangelegd van Rotterdam via Moerdijk en Tilburg naar Venlo en van daar naar Chemelot (Limburg) en Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Ze bestaat uit een buisleidingenbundel voor meerdere vormen van energie en grondstoffen zoals LPG, propeen, waterstof, CO2, ammoniak en gelijkstroom. De Delta Corridor kan onder meer fungeren als alternatief voor elektrificatie van de productieprocessen in de maakindustrie, warmtevoorziening voor leisure en als energiedrager voor het vrachtvervoer en heftrucks binnen de logistiek.

 

Belangrijke rol bedrijventerreinen

De ruimtelijke procedure start in de tweede helft van 2022. De initiatiefnemers (waaronder Havenbedrijf Rotterdam en Chemelot) hebben de ambitie om de pijpleiding in 2026 in gebruik te nemen. Regio Hart van Brabant heeft de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) opgesteld waarin is afgesproken dat we in 2050 een CO2-neutrale regio zijn. Bij het realiseren van deze doelstelling spelen bedrijven(terreinen) een belangrijke rol en groene waterstof kan bijdragen dat daadwerkelijk te realiseren.

Midpoint Brabant onderzoekt daarom de kansen om op termijn een aansluiting te realiseren op de Delta Corridor. De gemeenten in de regio Midden-Brabant trekken hier samen in op met de gemeente Oosterhout, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Joost Ploos van Amstel - Programmamanager Duurzame Economie