Skip Navigation or Skip to Content

Multimodaal transport

Multimodaal transport levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de logistiek. Vervoer per binnenvaart en per spoor is betrouwbaar en een duurzaam alternatief voor het wegvervoer. Midden-Brabant heeft een uitstekende multimodale infrastructuur én dienstverlening.

Midpoint Brabant spant zich in om het verladende mkb in de regio bekend te maken met de voordelen van multimodaal transport. Naast het stimuleren van de modal shift, is het programma gericht op verdere digitalisering van de multimodale keten.

Bekijk hier een video over multimodaal transport in Midden-Brabant.

Gunstige ligging

Multimodale logistiek

Logistiek - Infographic - Multimodaal

 

Projectpartners

Gemeente Tilburg, gemeente Waalwijk, BTT, Midpoint Brabant, MCA Brabant, BUas/LCB en Regionaal Overslag Centrum Waalwijk, in samenwerking met SmartWayz.

 

 

Joost Ploos van Amstel - Programmamanager Duurzame Economie