Skip Navigation or Skip to Content

Human Capital Agenda Klimaatadaptie, Energietransitie, Circulaire Economie

Waarom?

De doelstellingen van de REKS (Regionale Energie en Klimaat Strategie) van Regio Hart van Brabant hebben onomstotelijke gevolgen voor de arbeidsmarkt. Daarom is vanuit Midpoint Brabant een Human Capital Agenda (HCA) ontwikkeld. Aan Klimaatadaptie en Energietransitie is ook het onderwerp Circulaire economie gekoppeld (KEC). De agenda omvat een analyse van de toekomstige arbeidsmarktvraag in Midden-Brabant en de activiteiten en inzet om hieraan te kunnen voldoen. De vraag is zo groot dat extra acties en interventies nodig zijn, want menselijk kapitaal is hier de kritische succesfactor.

Doel

De Human Capital Agenda KEC geeft aan wat er door de multi helix arbeidsmarktpartners in Midden-Brabant op arbeidsmarkt- en onderwijsvlak moet gebeuren om de regionale ambities waar te maken.

 

Aanpak

Vanuit de analyse van de toekomstige regionale arbeidsmarktvraag ligt de focus van deze agenda op vier opgaven:

  1. Arbeidsmobiliteit tussen sectoren.
  2. Leven lang ontwikkelen.
  3. Instroom en zij-instroom.
  4. Innovatie.

 

Partners

De Regio Hart van Brabant-gemeenten samen met samenwerkingspartners als de brancheorganisaties en sectorfondsen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de techniek, bouw en energie.

 

Aanspreekpunt

Implementatiemanager Human Capital Agenda KEC: Eva Jeremiasse (06 81 12 14 87, evajeremiasse@midpointbrabant.nl)

Marc Bevers - Programmamanager Jeugdwerkloosheid