Skip Navigation or Skip to Content

Green Deal

In de regio zijn verschillende Green Deals gesloten zoals in september 2022 voor bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg en in november 2022 voor De Haven in Waalwijk.

In Green Deals hebben belanghebbenden zoals gemeenten, waterschappen en ondernemersafspraken vastgelegd voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Bedrijven op bedrijven zijn verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het lokale energieverbruik. De ervaring is dat nauwe samenwerking tussen ondernemers, gemeente en partners loont en de transitie versnelt.

 

Bij de Green Deal draait het om een integrale aanpak van energietransitie, klimaatadaptatie én circulaire economie, met concrete activiteiten op het gebied van energie besparen en duurzaam opwekken, vergroening van het terrein, waterberging en circulaire productie en processen. Op basis van behoeftebepalingsgesprekken krijgen de bedrijven adviezen op maat. Zo kunnen ze daadwerkelijk concrete stappen zetten. Bedrijven kunnen ook deelnemen aan initiatieven met meerdere ondernemers, zoals onderling energie en afvalstromen uitwisselen.

 

Partners

De Green Deal Loven en Kanaalzone is een samenwerking tussen Vitaal Loven, Vitaal Kanaalzone, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, BOM, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Tilburg.

Meer informatie?

Wil je meer weten over een Green Deal? Neem dan contact op met Nicole van Hoof, telefoon, nicolevanhoof@midpointbrabant.nl of bekijk de website van Vitaal Tilburg.

Bekijk ook eens de video ‘Kosteloos verduurzamingsadvies bij Green Deal Loven en Kanaalzone’:

Veronique Berendsen - Projectmanager Energietransitie