Skip Navigation or Skip to Content

Digivaardigheden mkb-medewerkers

Waarom?

Het mkb is nog verre van datavolwassen. Slechts weinigen bekwamen zich hierin door reguliere opleidingen. Zowel op directie- als op medewerkersniveau. Ook de leercultuur van een leven lang leren is hier niet goed ingeburgerd.

Doel

Managers en medewerkers van mkb-bedrijven meer digitaal vaardig maken.

 

Aanpak

Samen met de onderwijsinstellingen combineren we blended (praktijkgericht) leren met werken aan praktische digitale cases van het eigen bedrijf. De uitdaging is om op het juiste moment en op de juiste plaats de juiste kennisoverdracht te laten plaatsvinden. Dit is een essentieel thema in het hele Smart MKB proces waarbij bedrijven ondersteuning krijgen bij digitalisering: ontwikkel jezelf door te leren én toe te passen.

Samen met de business developers van Midpoint Brabant nemen we bij het bedrijf een HR-scan af. Zo ontstaat een goed beeld over hoe om te gaan met medewerkers en de leercultuur. Op basis hiervan komt er een concreet actieplan met als doel om een omgeving te creëren waar medewerkers gewaardeerd worden om zichzelf te ontwikkelen en hen ook echt te bekwamen in het vak.

Marc Bevers - Programmamanager Jeugdwerkloosheid