Skip Navigation or Skip to Content

Deltaplan Techniek

Waarom?

Technische bedrijven en de maakindustrie zijn ontzettend belangrijk voor de economie in Midden-Brabant, maar raken steeds meer in de knel. Vacatures blijven steeds langer openstaan, technische opleidingen krijgen minder instroom en medewerkers arbeidsfit houden op hun vakgebied en voor de organisatie is een uitdaging. Kortom, daar moeten we samen wat aan doen!

Doel

Inwoners van 7 tot 67 jaar uit Midden-Brabant enthousiast maken voor leren en werken in onze techniek- en maakindustrie.

 

Aanpak

In het Deltaplan Techniek brengen onderwijs, bedrijfsleven en overheid de juiste mensen en organisaties bij elkaar. Samen maken we goede initiatieven mogelijk, blijven we inwoners enthousiast maken en stimuleren we de promotie van technische beroepen en techniekopleidingen. Het Deltaplan Techniek bevat vijf actiepunten, elk met diverse projecten:

  1. Meer techniek in het onderwijs, zoals met doorlopende leerlijnen bij het primair en voortgezet onderwijs en het mbo, extra aandacht in loopbaanoriëntatie en -begeleiding hybride leeromgevingen.
  2. Regionale promotie van techniek, onder meer via het online jongerenplatform TechniekGeniek extra aandacht voor vrouwen en migranten, en op jeugdige leeftijd kennismaken met techniek bij Ontdekstation 013.
  3. Sterkere betrokkenheid van het bedrijfsleven met concrete stappenplannen, draaiboeken en promotieactiviteiten.
  4. Leren en werken in de techniek voor 23-plussers met programma’s voor ‘een leven lang ontwikkelen’ en zij-instroom (Rangeerterrein).
  5. Met data inzicht krijgen in de voortgang en effecten van de aanpak.

 

Partners

Deltaplan Techniek is een initiatief van Midpoint Brabant, alle gemeenten in Midden-Brabant, RoBo Midden-Brabant, ROC Tilburg en Sterk Techniek Onderwijs. De uitvoerende partners zijn onder andere Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant, Leerwerkloket Midden-Brabant, Rangeerterrein Techniek, Ontdekstation013 en Platform Techniek De Langstraat.

 

Aanspreekpunten

Midpoint Brabant via Chris-Anne van Kooten of Dagmar Heystek.

Dagmar Heystek en Chris-Anne van Kooten - Programma Deltaplan Techniek