Skip Navigation or Skip to Content

DALI: Data Science voor Logistieke Innovatie

Om internationaal voorop te blijven lopen moet de logistieke sector in Zuid-Nederland telkens weer stappen zetten bij het benutten data. Waardevolle informatie ontstaat pas als je data verwerkt, verbindt en analyseert. Door trends, patronen en onderlinge relaties in data bloot te leggen, krijg je nieuwe inzichten die leiden tot betere beslissingen en resultaten.

Onder de naam DALI (Data Science voor Logistieke Innovatie) loopt sinds 2019 een proeftuin waarbij twintig bedrijven met data science cases aan de slag zijn gegaan. Deze cases gaan over bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen. De proeftuinen resulteren in generieke oplossingen en methodieken voor de partners in het DALI-project, het bedrijfsleven én kennisinstellingen. Het project wordt in 2023 afgerond. De resultaten bestaan onder meer uit praktisch toepasbare tools, waaronder:

 

  • een beschikbare slimme cameraopstelling die ingezet kan worden voor bijvoorbeeld geautomatiseerd registreren van voertuigen en transportmiddelen;
  • toegang tot eCMR-toepassingen;
  • een demokit met sensoren die praktisch in logistieke omgevingen kan worden toegepast;
  • een digitaliseringsscan die inzicht geeft in de digitale stand van zaken van een logistiek bedrijf (IT organisatie, landschap, systemen en communicatie, data beheer en data kwaliteit).

 

De deelnemers uit Midden-Brabant zijn BTT Multimodal Container Solutions, ROC Waalwijk, TRAVIS, Nextup Software en Trailersync.

 

Kijk voor meer informatie op de website.

Projectpartners

DALI is een koepelorganisatie van Midpoint Brabant, REWIN West en BUAS/LCB die zorgt voor het monitoren van de voortgang van data science cases en het valoriseren van de resultaten.

René Bergmans