Skip Navigation or Skip to Content

Zó worden living labs gebruikt om grote maatschappelijke problemen te tackelen

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

Je struikelt tegenwoordig over de uit het Engels geleende buzzwoorden zoals growth hacking, gamification en machine learning. Machtig interessant. Maar vaak evenzo vaag. Nog zo’n buzzwoord is living lab. In goed Nederlands: levend laboratorium. In dit artikel leggen een aantal specialisten die dichtbij het vuur zitten je haarfijn uit wat zo’n levend lab precies is en doet. En hoe living labs een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven in Brabant.

Bruisend belevingsatelier

Joost Melis is directeur van House of Leisure én programmamanager Midpoint Brabant Smart Leisure. Onder de noemer ‘Leisure for a better Society’ levert House of Leisure over de as van de vrijetijdssector een bijdrage aan diverse maatschappelijke uitdagingen. Joost brandt los: “De living labs kun je zien als belevingsateliers die fungeren als leer-, experimenteer-, werk- en ontmoetingsplekken. We benutten er de innovatiekracht van leisure voor verbetering van nijpende vraagstukken in de samenleving. In een open setting gaan we in co-creatie aan de slag met bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en zeker ook particulieren. Een multidisciplinair team waarin iedereen gelijkwaardig is. Door te onderzoeken en experimenteren ondervinden we welke innovaties bijdragen aan een duurzame leefomgeving.”

Van Gogh Homeland Experience

Ook voor Van Gogh Homeland Experience werkt House of Leisure met living labs. “Eigenlijk is dit één groot living lab”, aldus Lian Duif. Zij is als expert aangesloten bij House of Leisure. “Van Gogh Homeland Experience is een kralensnoer van belevenislocaties in Brabant die vanaf 2023 te bezoeken zijn. Zeven innovatieve observatoria die draaien om grote maatschappelijke veranderopgaven als energietransitie, circulariteit, mobiliteit, landbouwhervorming, voedselproductie en biodiversiteit.”

Living labs bundelen krachten van bedrijfsleven, onderwijs, overheden en burgers.

Bekijk hier het gehele artikel.

Midpoint Brabant