Skip Navigation or Skip to Content

Willem II, Midpoint Brabant en sponsoren praten samen over de energietransitie

Dit is een publicatie van Willem II.

De klimaatveranderingen en de oplopende energiekosten maken het voor iedereen belangrijk om te kijken hoe we energiezuiniger kunnen leven en zakelijk concurrerend kunnen blijven. De afgelopen maanden hebben Willem II en Midpoint Brabant gekeken hoe de energietransitie van Willem II en het Koning Willem II Stadion eruit gaat zien de komende jaren. Op woensdag 20 april zijn ruim 90 sponsoren van Willem II tijdens de Business lunch, met als thema ‘De Energietransitie’, bijgepraat. 

Willem II wordt geconfronteerd met een enorme stijging van de energielasten de komende jaren. Joost Ploos van Amstel van Midpoint Brabant deed uit de doeken welke maatregelen er genomen kunnen worden door Willem II om zelfvoorzienend te worden en hoe er aanzienlijk op de kosten bespaard kan gaan worden. Het stadion en de omringende parkeerplaatsen lenen zich bij uitstek om te investeren in de aanleg van zonnepanelen en WKO-installaties. Middels een heldere presentatie liet Joost zien welke concrete ideeën er zijn om dit op rendabele wijze mogelijk te maken.

Daarna gaven medeorganisatoren Paul Kleijn van de Technische Unie en Jurgen van Gorp van Nathan Systems de aanwezigen inzicht in concrete oplossingen waarmee bedrijven ook kunnen investeren in duurzame energie-oplossingen.

Vanuit de aanwezige sponsoren was er veel interesse om met Willem II en Midpoint Brabant mee te denken over concrete en goede oplossingen om dit thema gezamenlijk op te pakken en hier op het gebied van kennis en middelen een zinvolle bijdrage aan te leveren.

Bent u ook geïnteresseerd om hierover verder te praten met Willem II en Midpoint Brabant?

Neem dan direct contact op met Jos de Kruif van Willem II (06 57 181838) of Joost Ploos van Amstel van Midpoint Brabant (06 53 107066). U wordt dan uitgenodigd voor een vervolgsessie waarbij dit thema verder wordt uitgediept. Het doel is uiteindelijk om in 2022 te komen tot de oprichting van een ESCO (Energie Service Company) die op basis van een duidelijk pakket van eisen gaat komen tot uitvoering van het investeringsplan voor Willem II.

Fotocredits: Toin Damen / Willem II

Midpoint Brabant