Skip Navigation or Skip to Content

(Whitepaper) Datacommunicatie als digitale brandstof voor in de logistieke keten

Een overzicht, inzicht en stappenplan voor rendabele digitale samenwerking.

Whitepaper over toepassingen, kansen en uitdagingen met concrete tips op weg naar betere digitale samenwerkingen. Een initiatief van DALI, proeftuin voor logistieke innovatie in de supply chain.

In de logistiek is communicatie en uitwisseling van data tussen partijen in de keten van groot belang. Veel van deze communicatie en data-uitwisseling gaat nog op ‘traditionele’ wijzen als telefoon en mail. Dit leidt tot handmatig handelen dat meer tijd kost dan nodig en tot menselijke fouten. Uitwisseling van data neemt alleen maar toe en dit vraagt om digitalisering. Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor bedrijven die de digitale samenwerking willen opzetten met hun partners? En welke uitdagingen moeten overwonnen worden? En tot slot: hoe ga je aan de slag? Lees hierover meer in de whitepaper ‘Datacommunicatie als digitale brandstof voor in de logistieke keten’.

Waarom dit whitepaper?

De mate waarin we data uitwisselen neemt alleen maar toe. Koppelingen om bijvoorbeeld status updates, prijzen, of voorraden automatisch in het systeem van de klant te plaatsen zijn inmiddels een onmisbaar onderwerp tijdens onderhandelingen. En ook in samenwerkingen met partners of andere schakels in de keten staat het delen van data steeds vaker centraal. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van digitale transportnetwerken, online brokers en initiatieven voor papierloos en data-gedreven transport, zoals e-CMR, Portbase en Europees georiënteerde programma’s en projecten zoals Basis Datadelen Infrastructuur
(BDI), eFTI of FEDeRATED.

Toch wordt er nog relatief weinig geïnvesteerd in het verbeteren van datacommunicatie en bestaan er nog altijd veel vragen over de kansen en uitdagingen die het ondernemers biedt. Moet ik de vraag van mijn klanten volgen, of zelf proactief investeren? Wat kan ik verbeteren en eventueel automatiseren? Hoe snel is een investering in datacommunicatie terugverdiend? En welke manier van investeren sluit het beste aan bij de visie van mijn onderneming?

Dit whitepaper geeft inzicht en biedt handvatten om van start te gaan met rendabele digitale samenwerking en is geschreven vanuit het DALI-project.

Download hier de gehele whitepaper.

Het DALI-project

‘Data Science voor Logistieke Innovatie’ is een proeftuin om dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen en daarmee de sector toekomstbestendig te maken. In het DALI-project worden aan de hand van 18 bedrijfscases concrete data toepassingen in de supply chain gerealiseerd. Vanuit de cases worden er generieke toepassingen en tools ontwikkeld voor de sector en het DALI-project wil de kennis en ervaringen uit het project delen met professionals en studenten in de logistiek en supply chain. Dit whitepaper geeft inzicht in de stand van zaken van sensoren in de logistiek en supply chain, beschrijft een aantal concrete sensor-toepassingen en geeft een stappenplan om met een sensor-project van start te gaan.

Aan DALI werken mee: Breda University of Applied Sciences, Logistics Community Brabant, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant. En wordt mede mogelijkheid door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid én door een bijdrage uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves.

 

 

Midpoint Brabant