Skip Navigation or Skip to Content

Welke reststroom heb ik over en wat kan ik zelf gebruiken? Tilburgse ondernemers zoeken het antwoord

Kleding dragen die je hebt gekregen van een kennis, snuffelen door de kringloopwinkel of een bureaustoel van je collega overnemen om thuis te kunnen werken, het zijn een aantal simpele voorbeelden van hergebruik, en dus van circulair leven. Voor bedrijven gaat dit principe ook op: afval van het ene bedrijf kan zomaar een (bouw)stof zijn voor het andere bedrijf. Tijdens de workshop ‘circulair ondernemen: van reststroom naar grondstof’ gaan we samen op zoek naar die match. Een aantal ondernemers ging deze uitdaging aan.

Via de Green Deal Loven Kanaalzone werden alle ondernemers op de Tilburgse bedrijvenparken uitgenodigd om op 14 september jl. deel te nemen aan de workshop. Uiteindelijk hebben 12 ondernemers zich hiervoor aangemeld. Zij krijgen eerst een aantal concrete succesverhalen te zien van ondernemers die bijvoorbeeld restwarmte en (water-)opslag delen met andere ondernemers en woonwijken, maar ook minder bekende voorbeelden zoals gebruikte dakpannen die worden vergruisd en gebruikt als gravel voor tennisbanen. Ook door de deelnemers zelf worden concrete voorbeelden genoemd, zoals Verhoeven B.V., dit afvalverwerkingsbedrijf zamelt plastics in via een volledig sorteer- en verwerkingssysteem. Alle afvalstromen worden in kaart gebracht en waar mogelijk apart verwerkt. Via een van de stromen wordt textieloverschot gebruikt als zitzakvulling.

De workshop ‘circulair ondernemen: van reststroom naar grondstof’.
Tijdens de workshop vullen de deelnemers de kaarten ‘Wat heb ik over’ en ‘Wat wil ik’ in en er volgt hier en daar een betrokken discussie. Alle kaarten worden na de workshop verzameld in een grote digitale database van Zeeland en Brabant, zodat er ook regionaal en op elk gewenst moment matches kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke uitwisseling van energie, warmte, ruimtes, parkeerplaatsen, kennis, voedsel, water, personeel, machines, stoffen en materialen. We zijn benieuwd welke matches dit gaat opleveren voor onze deelnemers. Binnenkort horen we daar meer over.

De mogelijkheden van uitwisseling van reststromen op het gebied van voeding blijkt door de strenge wet- en regelgeving beperkt. Bij materialen zoals porselein en cement tussen de bakstenen zijn de materiaaleigenschappen vaak een uitdaging. Hieruit is het idee ontstaan om de Technische Universiteit een te laten onderzoeken of het handwerk om materialen te scheiden ook anders kan.  Er is meer innovatie, onderzoek en steun vanuit de overheid nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Kennisdelen, kansen zien en elkaar inspireren zijn de sleutel voor vooruitgang. De drijfveer op de Tilburgse bedrijvenparken is er zeker!

Met dank aan de aanwezige ondernemers: BAT, Verhoeven B.V., Bakkerij Van Iersel, Van der Weegen, Havivank, Kringloop Tilburg en Klimaatfonds gemeente Tilburg voor hun inzet tijdens de workshop.

Wil je meer weten over de Green Deal Loven Kanaalzone? Klik hier of mail naar: Kanaalzone@solarisparkmanagement.nl Meer weten over een Duurzamer Tilburg? Ga naar de website: https://www.duurzamertilburg.nl/aan-de-slag/bedrijf/

*Circulair Ondernemen is één van de drie thema’s binnen de Green Deal Loven Kanaalzone. De Workshop ‘circulair ondernemen: van reststroom naar grondstof’ is een samenwerking met Midpoint Brabant om industriële symbiose voor het MKB te versnellen en realiseren. Het doel is om bedrijven aan elkaar te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Bedrijven gaan tijdens de workshop actief op zoek naar concrete samenwerkingsmogelijkheden die kunnen leiden tot kostenbesparing, een positieve bijdrage leveren aan het milieu en innovatie stimuleren (MVO). Veel ondernemers hebben al met succes gebruikgemaakt van deze aanpak.

De Green Deal Loven Kanaalzone is een samenwerking tussen Midpoint Brabant, Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst en gemeente Tilburg. Ze richt zich op ondernemingen op de bedrijvenparken Loven en Kanaalzone met als thema’s Energie, Klimaatadaptatie en Circulair Ondernemen. De Green Deal is er voor individuele ondernemers en kijkt ook naar het geheel om collectief zaken op te pakken.

Midpoint Brabant