Skip Navigation or Skip to Content

Welke financieringsmogelijkheden zijn er in Brabant voor jouw startup?

Welke financieringsmogelijkheden zijn er in Midden-Brabant voor jouw startup?

Heb je een innovatief product of een veelbelovend project. Wil je jouw Midden-Brabantse startup van de grond krijgen of al vroeg versneld laten groeien? Dan ben je vast geïnteresseerd in de financieringsmogelijkheden en de begeleiding die de business developers van Midpoint Brabant je kunnen geven. We zetten het voor jou op een rijtje.

 

SIR-subsidie

SIR (Stimulering voor Innovatie in de Regio) is een subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant voor innovatieve plannen van Brabantse mkb-ondernemingen en innovatieve startups. Het gaat hier om diensten, producten of productieprocessen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven, zoals verduurzaming en digitalisering. De subsidie kun je aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek dat te maken heeft met het vinden van je earlyvangalist of het verkrijgen van een octrooi of patent. Het subsidiepercentage voor innovatieve startups is 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 15.000 euro. Voor startups in Midden-Brabant is er in 2023 een bedrag van 98.669 euro beschikbaar. Je kunt dit jaar tot en met 1 oktober SIR-subsidie aanvragen.

 

Meer informatie:

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/economie_kennis_en_talentontwikkeling__innovatieve_startups_subsidie_152610

 

Brabant Startup Fonds

Brabant Startup Fonds is het investeringsfonds van de provincie Noord-Brabant voor startups in de vroegste fase. Het financiert kansrijke, innovatieve en kennisintensieve startups om van idee tot product-market fit te komen en investeerders aan te trekken. Als startup kun je een converteerbare lening tussen de 50.000 en 350.000 euro ontvangen.

 

Meer informatie:

https://www.braventure.nl/financiering-startups-brabant/brabant-startup-fonds/

 

Rabo Innovatielening

Ben je een ondernemer met een goed innovatief idee en zoek je een lening voor de start van je bv? Met een Rabo Innovatielening kun je op tijd beginnen met de uitwerking van je plannen. Die moeten gaan over ontwikkelingen die bijdragen aan duurzaamheid, digitalisering of vitaliteit. De Rabo Innovatielening is bedoeld voor bv’s die (nog) niet in aanmerking komen voor een bancaire lening omdat er nog geen bewezen resultaten zijn en/of geen cash flow is. Er zijn met andere woorden nog geen betalende klanten en alleen maar (aanloop)kosten. Het gaat hier om een geldlening tussen € 25.000 en € 150.000. De eerste twee jaar zijn aflossingsvrij.

 

Meer informatie:

https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/financieringen/rabo-innovatielening

 

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Zuid (MIT Zuid)

MIT Zuid betreft twee financiële mogelijkheden voor de eerste innovatiefases: uitvoeren van een haalbaarheidsproject of samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De subsidie is als volgt:

  • haalbaarheidsstudie: 40% van het subsidiabele bedrag met een maximum van 20.000 euro;
  • R&D-samenwerkingsproject 35% van het bedrag, tussen 50.000 en 350.000 euro.

 

Het project moet passen binnen minimaal één van de in de Kennis- en Innovatieagenda’s van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gekozen sleuteltechnologieën of één van deze vier missies: Energietransitie en duurzaamheid, Gezondheid en zorg, Landbouw, water en voedsel, en Veiligheid. De openstellingsdata lopen dit jaar van 4 april 9:00 uur tot 12 september 17:00 uur. Bij MIT Haalbaarheid is het first come, first serve, bij MIT R&D samenwerking een tenderprocedure.

 

Meer informatie:

www.stimulus.nl/mit-zuid

 

Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

Heb jij een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector en wil je een lening om dit van de grond te krijgen of verder te ontwikkelen? Dan kun je mogelijk terecht bij het Leisure Ontwikkelfonds Noord-Brabant (LOF Brabant), een Brabant-breed fonds van de provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost-Brabant, Regio West-Brabant, Efteling en Libéma. LOF Brabant stimuleert om met nieuw vrijetijdsaanbod in Noord-Brabant structureel meer bezoekers te trekken, die langer blijven en meer besteden, én om het leef- en vestigingsklimaat in Brabant een impuls te geven.

 

De marktconforme lening ligt tussen € 25.000 en € 1.000.000. Een lening voor de ontwikkelfase van een project is ook mogelijk. Hiermee bekostig je bijvoorbeeld de conceptontwikkeling of het design.

 

Meer informatie:

www.lofbrabant.nl

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=up8-Be-8uc8

 

Pre-seed lening Starterslift Investments

Als kennisintensieve startup in Brabant kun je een pre-seed lening aanvragen bij Starterslift Investments. Dit gaat over financiering in de vroege risicovolle fase om jouw startup in kennisintensieve innovatie te versnellen en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan uitdagingen in de maatschappij. Je kunt deze lening alleen aanvragen als je van een business developer van Tilburg University, Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Fontys Hogescholen, Midpoint Brabant of REWIN begeleiding krijgt.

 

Meer informatie:

www.starterslift.nl

 

Meer informatie of begeleiding?

In dit overzicht https://www.braventure.nl/financiering-startups-brabant/ van Braventure vind je alle Brabantse financieringsmogelijkheden voor vroege fase startups.

 

Neem voor kosteloos advies of begeleiding door een van onze business developers (Mark de Jong, Richard Heesen en Bart Taminiau) contact op met Midpoint Brabant via startup@midpointbrabant.nl of telefoon 013 – 7440405.

 

Alex Vugts - Digicoach Smart MKB