Skip Navigation or Skip to Content

Waalwijkse partijen investeren samen 750.000 euro om bedrijven en bedrijventerreinen fors te verduurzamen

Op 28 november ondertekenden acht partijen samen een nieuwe Green Deal. Het doel: de bedrijventerreinen in Waalwijk flink verduurzamen. De ondertekenaars committeren zich aan duidelijke doelstellingen. Zo moet de CO2-uitstoot omlaag, komen er meer zonnepanelen op grote bedrijfsdaken, worden bedrijventerreinen groener en komt er meer ruimte voor water.

Veel winst te behalen

Op bedrijventerreinen valt er nog veel te winnen als het gaat om verduurzaming. Daarom ondertekenden acht partijen op 28 november deze Green Deal 2.0, als vervolg op een eerdere deal uit 2020. De deal laat zien dat de ondertekenaars het allemaal echt belangrijk vinden om de bedrijventerreinen te verduurzamen. De ambities zijn groot. Er moeten zonnepanelen komen op minimaal 25% van de bedrijfsdaken groter dan 1.000 m2 en er moet 10% meer groen komen op de Waalwijkse bedrijventerreinen. Ook moet de CO2-uitstoot met ongeveer tweederde omlaag in 2030.

Een ‘Energy Hub’ op bedrijventerrein Haven

Op bedrijventerrein Haven wordt gestart met een aantal concrete projecten, zoals de ontwikkeling van een ‘Energy Hub’, waarbij bedrijven onderling energie kunnen uitwisselen. Haven is onderdeel van het project Grote Oogst van de provincie. Hierbij worden 13 Brabantse bedrijventerreinen sneller verduurzaamd. Dit zijn de bedrijventerreinen waar veel winst te behalen valt op gebied van stikstof, energie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Evenement voor ondernemers in februari

De Green Deal heeft een looptijd van 3 jaar en start vanaf januari 2023. In februari 2023 organiseert Stichting Waalwijk CO2-vrij een evenement om de Green Deal af te trappen en alle ondernemers in gemeente Waalwijk uit te nodigen om aan te sluiten.

Ondertekenaars

Ondertekenaars van de Green Deal zijn gemeente Waalwijk, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Midpoint Brabant (door programmamanager Duurzame Economie Joost Ploos van Amstel), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Parkmanagement Waalwijk B.V., Stichting Waalwijk CO2-vrij en Waterschap Brabantse Delta.

 

Midpoint Brabant