Skip Navigation or Skip to Content

Waalwijkse ondernemers vinden elkaar door de Green Deal 2.0

De verduurzaming van de bedrijven in gemeente Waalwijk versnellen, dat is de inzet van de Green Deal 2.0. Gesteund door gemeente en provincie en onder bezielende aanvoering van Stichting Waalwijk CO2 vrij. Op woensdag 21 maart werd die versnelling concreet tijdens de kick-off voor ondernemers. Een volle theaterzaal in De Leest liet zien dat de Waalwijkse ondernemers graag samen aan de slag willen, maar nog zoeken hoe. De bijeenkomst gaf veel inzichten, voor zowel de stichting als de ondernemers.

“Steek je hand omhoog, wie heeft er energie nodig voor zijn business? En nu de handen voor wie er juist energie over heeft?” Simpele vragen aan de zaal die meteen inzicht opleverden. Voorzitter van Waalwijk CO2 vrij Leo Mastenbroek zag gisteren na afloop ondernemers elkaar direct opzoeken: “Er werden meteen agenda’s getrokken om bij elkaar te gaan kijken, iemand was bijvoorbeeld nieuwsgierig naar het warmte terugwinsysteem van één van de bedrijven. Daar doen we dit voor.” Ook meteoroloog Helga van de Leur gaf gisteren in haar inspirerende betoog precies die simpele tip: “Ga gluren bij de buren!”

Mastenbroek was ontzettend blij met de hoge opkomst: “Zoveel mogelijk ondernemers moeten meedoen, want pas dan kunnen we echt samen ontdekken waar behoefte aan is. Voor ons als stichting is het ook pionieren, wij moeten ook leren en luisteren wat er speelt. Daarmee hebben we gisteren echt een concrete start gemaakt.”

Gezamenlijke aanpak met lokale energiehub
Eén van de ontwikkelingen die gisteren werden belicht is de opzet van een lokale energiehub. Daarmee kun je teveel opgewekte energie reguleren en eventueel delen met collega-bedrijven. “Hiermee stimuleren we ondernemers om toch te investeren in zonnepanelen, ondanks de overbelasting op het elektriciteitsnet”, aldus Mastenbroek, “We zijn er trots op dat we dit gezamenlijke probleem zo kunnen aanpakken, met ondersteuning van ‘Grote Oogst’ van de provincie.” Met het project Grote Oogst krijgt de verduurzaming van de dertien grootste bedrijventerreinen in Brabant een impuls. De gemeente Waalwijk gaat hiermee als eerste aan de slag.

Ook voor kleine bedrijven loont deelname aan de Green Deal 2.0
Maar Mastenbroek benadrukt dat ze ook individuele ondernemers begeleiden, die met hele andere issues zitten: “Ook voor kleine en middelgrote bedrijven kan de Green Deal lonen. Op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulariteit. Iedereen moet gewoon aansluiten, dan kunnen we het samen doen.”

Ondernemers die graag hulp of samenwerking willen bij verduurzaming kunnen contact opnemen met Mark Gouda via projectleider@waalwijkco2vrij.nl of www.waalwijkco2vrij.nl

Over de Green Deal
Voor Green Deal 2.0 bundelen acht partijen hun krachten voor verduurzaming op het gebied van zowel energietransitie, klimaatadaptatie als circulaire economie/circulariteit: de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Gemeente Waalwijk, Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Parkmanagement Waalwijk B.V., Waterschap Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant en Stichting Waalwijk CO2 vrij.

 

Fotografie: Ramon Mangold
Midpoint Brabant