Skip Navigation or Skip to Content

Voorkomen gebruik chemicaliën koelsystemen

Samenwerkende bedrijven en de kennisinstellingen Avans en ROC gaan een oplossing ontwikkelen om het gebruik van chemicaliën in koelsystemen te voorkomen. Op Gate2 wordt hiervoor een test installatie gebouwd.

Pathema uit Goirle (winnaar van de waterinnovatie prijs), Coolindustries en Ericsson gaan de nieuwe technologie uit ontwikkelen. ROC en Avans bouwen de installatie en gebruiken die voor kennistoepassing en ontwikkeling, ook na afronding van de projectperiode. Ericsson richt zich op het monitoringsysteem en de visualisatie daarvan met de kennisinstellingen. Gate2 levert projectbegeleiding. De procesinstallatie blijft na afloop van het project op Gate2 permanent beschikbaar voor het onderwijs en bedrijven voor toepassing en ontwikkeling. Daarmee blijft een open innovatiesysteem geborgd.

Verbinding met Campione
Zowel technisch als inhoudelijk komt er een verbinding met het Campione project. De regionale procesindustrie wordt tijdens presentaties en bijeenkomsten geïnformeerd over de toepassing en resultaten van het project. Als het in april 2018 met een werkend systeem afsluit, worden het project én de toepasbare technologie verder uitgerold. Mogelijk kunnen er dan ook pilots bij bedrijven plaatsvinden om de techniek te testen.

Midpoint Brabant