Skip Navigation or Skip to Content

Vijf REAP aanvragen goedgekeurd

Het REAP ondersteunt initiatieven die de regionale ambities vormgeven binnen de speerpuntsectoren Moderne Maakindustrie, Care, Leisure en Logistiek. Het REAP is een echte aanjaagfinancierder voor nieuwe business. In de afgelopen periode zijn vijf aanvragen goedgekeurd.

Smart Textile – 3D Print Lab BV i.s.m. Fontys Hogeschool, Van Puijenbroek Textiel, Kinetic Analysis, Midpoint Brabant
Binnen het project wordt Smart Textile ontwikkeld; kleding met sensoren, waardoor bepaalde activiteiten (van patiënten en medisch personeel) gemeten kunnen worden. De gegevens van deze sensoren worden verwerkt in Big Date technologie, dat gebruikt kan worden voor simulatie en visualisatie.

Tilburg Ondernemerscollege – Wijkontwikkelingsmaatschappij i.s.m. Tilburg University
Het ontwikkelen van een businesscase ten behoeve van een privaat Ondernemerscollege (wetenschappelijke bachelor) op Tilburg University. Vanuit het bedrijfsleven is behoefte aan hoogopgeleid personeel met excellente ondernemerskwaliteiten. Ten behoeve van een wetenschappelijke bachelor Ondernemerscollege, wordt een businesscase ontwikkeld. De opleiding betreft een collegevorm, gecombineerd met praktijkgericht onderwijs (start-up incubator).

Ontwikkeling Business Cases Virtual Reality – Dynamic Concepts Consultancy i.s.m. VR Master
Het ontwikkelen van een drietal business cases voor de toepassing van VR;
– Your Virtual Ride; als tegenhanger op de foto na het achtbaanritje;
– Brabant Merchandising; middels VR het Leisure aanbod van Brabant in beeld brengen bij (buitenlandse) bezoekers en B2C organisaties;
– VR Experience Centre; het koppelen van bestaande actieve buitensporten aan gaming.

Proeftuin De Groene Kamer – Landgoed de Groene Kamer
Het ontwikkelen van een businesscase voor Proeftuin De Groene Kamer. Het ontwikkelen van 3 nieuwe business cases op het snijvlak van Leisure, Natuur en agrofood. In een innovatieve proeftuinomgeving worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld met een meerwaarde voor de markt, de consument. Dit valt binnen vier thema’s: voeding, plant & dier, sport & outdoor en wellness. Hiertoe wordt o.a. samengewerkt met HAS Den Bosch, House of Leisure, Agrifood Capital en Amarant.

Wings Rijen – Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht i.s.m. Van der Valk, Rabobank Tilburg, Gemeente Gilze-Rijen en Daedalus
Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar Wings Rijen: verbreding van toeristisch-recreatieve activiteiten van de Historische Vlucht. Op dit moment zijn er diverse luchtvaart gerelateerde faciliteitenactiviteiten bij de Historische Vlucht. De locatie biedt veel potentie om deze activiteiten te verbreden naar leisure activiteiten binnen het thema historische vliegtuigen. Denk aan: informatieve toegangen tot hangars en werkplaatsen, speelvoorzieningen etc. Tevens wordt het een plek voor belangstellenden uit de hobby en professionele wereld en onderwijs om meer diepgaandere informatie te krijgen over de historische luchtvaart. Deze nieuwe markt biedt tevens kansen voor het onderhoud en beheer van de reeds aanwezige historische vliegtuigen.

Het REAP wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant

Midpoint Brabant