Skip Navigation or Skip to Content

(Video) Terugblik energie- en klimaatsafari

Hoe groot is een windmolen nou echt? Hoeveel zonnepanelen kunnen er op een afvalberg? Hoe maak je energie uit rioolslib? En hoeveel ruimte is er op een energiepark voor natuur en biodiversiteit? Blik mee terug op de speciale energie – en klimaatsafari.

Een duurzaam en klimaatbestendig Brabant. Dat willen we allemaal. Maar hoe kan dit hand in hand gaan met onze vertrouwde omgeving, ons mooie Brabantse landschap? Dat kon je ontdekken op 15 mei op het terrein van Attero tijdens de Pauwelsdag. We namen jong en oud mee op Energie- en Klimaatsafari!

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)
In Midden-Brabant werken Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De REKS brengt in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam opwekken, welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Meer weten? Kijk op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.

Midpoint Brabant