Skip Navigation or Skip to Content

Uniforme aanpak voor ontwikkeling startups in Brabant

Provinciale startup-organisaties lanceren gezamenlijk Startup Readiness Program

Brabantse startups kunnen vanaf vandaag gebruik maken van het Startup Readiness Program (SRP). Het programma is een uniforme provinciale methodiek om startups consistent te laten groeien. De aanpak moet voorkomen dat startups vroegtijdig vastlopen, waardoor hun innovaties uiteindelijk niet op de markt komen. Het programma is uniek voor Nederland en krijgt inmiddels landelijk navolging. Midpoint Brabant is één van de dertien partners. 

Veel startups hebben moeite om aan te tonen dat ze een succesvolle propositie hebben. Dit komt vooral door een gebrek aan inzicht in de beoogde markt en meestal niet door een ondoordacht product. Om startups te ondersteunen in hun toetreding tot de markt, is het SRP ontwikkeld.

Onderzoek

Het programma is een antwoord op het Thinking Bigger Report: How ambitious is the Dutch entrepreneur? van Techleap en op het Startup Development Report 2021 door Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Gritd en Braventure. Deze onderzoeken illustreren dat startups baat hebben bij begeleiding in de vroege fase. Ondersteuning in de vroege fase leidt ertoe dat startups zich sneller en succesvoller ontwikkelen van idee tot eerste klant. Hierdoor maken ze ook sneller kans op het binnenhalen van een investering.

Peter Rindt – eso-x.earth:

“Het programma leverde ons kennis en vaardigheden op die we niet op een andere manier dan van een incubator hadden kunnen leren. Het heeft ons bedrijf aantoonbaar helpen verbeteren”

Het SRP verenigt de al bestaande begeleidingsprogramma’s van de BOM, the Gate en Braventure. Aan deze programma’s namen de afgelopen twee jaar meer dan 300 ondernemers deel. Het SRP bundelt de opgedane kennis van de diverse partners in een kwalitatief hoogwaardig startup begeleidingsprogramma dat concrete activiteiten en doelen aan de startup mee geeft.

Start programma

De eerste edities van het programma starten in mei en juni van dit jaar. Het SRP bestaat uit vier modules (Ready, Game, Set & Match) en loodst beginnende ondernemingen door het voor hen optimale groeipad.  De vier modules van het SRP richten zich op het succesvol behalen van de mijlpalen in levensfase 1 van het levensfasen-model. Dit model stimuleert consistente groei van startups en heeft grote invloed op de snelheid en efficiëntie waarmee startups groeien tot volwassen bedrijven. Aanmelden kan via de lokale startup incubators, kennisinstellingen en via de website van Braventure. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De programma’s worden uitgevoerd door de incubators en kennisinstellingen in de regio.

Landelijke uitrol

De Brabantse aanpak krijgt inmiddels landelijke navolging. Verschillende regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en incubators in Nederland bieden de programma’s in de eigen regio aan. De ambitie is om binnen enkele jaren landelijk dekkend te zijn. De data-inzichten die programma’s opleveren, zorgen voor een landelijke monitor van de ontwikkeling van startups en maken het mogelijk de programma’s datagedreven te verbeteren. Ook vanuit Techleap wordt de waarde van een gemeenschappelijke taal en een gestructureerde aanpak voor startups onderschreven.

Techleap.nl:

“Voor zowel startups, support partijen zoals incubators, maar ook investeerders is een gemeenschappelijke taal essentieel om te zorgen dat alle energie in de juiste richting stroomt”

Venture building in Brabant

Het SRP vloeit voort uit de gezamenlijke Venture Building aanpak van BOM en Braventure waarmee startups zich sneller en beter kunnen ontwikkelen tot succesvolle bedrijven. Het programma wordt aangeboden door dertien Brabantse partners, waaronder Midpoint Brabant, die als missie hebben om Brabant tot dé top van ‘entrepreneurial ecosystems’ in Europa te laten behoren. Deze partners zijn verenigd in Braventure. Braventure is een non-profit samenwerkingsverband van dertien partners waaronder kennisinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie Noord-Brabant, met als gezamenlijk doel het versnellen van jouw Brabantse startup. Met kennis, ontwikkeling, community én financiering.

Midpoint Brabant