Skip Navigation or Skip to Content

Unieke Green Deal gezondheidssector

De gezondheidssector van Regio Hart van Brabant heeft eind november een unieke Green Deal gesloten. Doel: minder energieverbruik, afval en verspilling realiseren in drie jaar. Dat is goed voor het klimaat en het milieu. En het levert nog geld op ook.

De Green Deal gezondheidssector Regio Hart van Brabant is een afspraak tussen 13 zorginstellingen, 9 gemeentes, de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de BOM en de stichtingen Stimular en MOED. De deal heeft als doel dat zorginstellingen binnen drie jaar een aanzienlijke verduurzaming van de bedrijfsprocessen realiseren. De Green Deal is op 30 november door alle betrokkenen ondertekend.

Unieke deal

Uniek aan deze Green Deal is dat er op regionale schaal wordt samengewerkt om te verduurzamen. Zorginstellingen gaan gezamenlijk plannen maken en uitvoeren en er worden mogelijkheden onderzocht om samen duurzaam in te kopen. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de zorginstellingen. Zo komt er een stimuleringsprogramma waarbij de Omgevingsdienst naast de zorginstelling gaat staan om ze te helpen verduurzamen. Qua milieuhandhaving doet de gemeente dus een stapje terug en gaat in plaats van met de ‘stok’ aan de slag met de ‘wortel’. De samenwerking is ook uitgebreid met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) als financieringspartij voor grote investeringen in bijvoorbeeld het verduurzamen van het vastgoed.

Doel: verduurzamen

Het doel van de Green Deal is dat de zorginstellingen na drie jaar minimaal aan het certificaat brons van de milieuthermometer voldoen. De milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Voor elke organisatie betekent dit iets anders, maar gemiddeld is er bijvoorbeeld 25% energiebesparing mogelijk. Daarnaast verspilt een gemiddelde zorginstelling 30 tot 50 % van het eten en daarmee dus ook 30 tot 50% van de inkoopsom van maaltijden. Dit kan tot circa 10% worden teruggedrongen. Het geld dat zo overblijft, is een directe kostenbesparing en kan (deels) ingezet worden om de kwaliteit van maaltijden te verbeteren. Ook op afval is te besparen. Voornamelijk door meer te scheiden en het specifieke ziekenhuisafval streng te controleren. Een ziekenhuis die de Milieuthermometer heeft ingevoerd, bleek hierdoor 100.000 euro te kunnen besparen. Ook leidt het invoeren van maatregelen en het gebruik van de Milieuthermometer tot meer betrokkenheid bij medewerkers met het milieu.

De ondertekenaars

  • de Gezondheidssector: Thebe, ETZ, Libra Revalidatie & Audiologie, Schakelring, Het Laar, Amarant Groep, RIBW Brabant, Prisma, Kompaan en de Bocht, Maasduinen, St. Franciscus, Maria Oord en GGZ Breburg;
  • de Gemeenten: Oisterwijk, Waalwijk, Gilze en Rijen, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Dongen, Heusden, Goirle en Tilburg;
  • de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
  • het Milieuplatform Zorgsector;
  • de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM);
  • Stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie & Duurzaamheid).

Lees ook het artikel hierover in het Brabants Dagblad >

Midpoint Brabant