Skip Navigation or Skip to Content

Twee subsidieaanvragen goedgekeurd

Er zijn 2 subsidieaanvragen goedgekeurd vanuit de subsidieregeling Versterking Social Innovation in onze regio. Het gaat om de regionaal-economische projecten ‘projectenversneller Biomassa’ en ‘Social Innovation in het hart van het KVL-terrein Oisterwijk’ (foto).

De subsidieregeling Versterking Social Innovation fungeert als aanjager voor kansrijke projecten en programma’s in Midden-Brabant. De regeling ondersteunt initiatieven die de regionale ambities vormgeven binnen de speerpuntsectoren leisure, logistiek, smart industry en zorg. Het is een echte aanjaagfinancier voor nieuwe business. De afgelopen periode zijn er 2 aanvragen goedgekeurd.

Projectenversneller Biomassa
Duurzame initiatieven rond biomassa zijn kansrijk in Midden-Brabant, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie in de regio en bieden kansen voor het regionale bedrijfsleven. Veel van deze kansen zijn of worden momenteel vertaald in op zichzelf staande projecten en –voorstellen. Maar versnelling is nodig om massa (en daarmee impact) te maken in de regio. Stichting MOED wil, in samenwerking met SOOH, al deze initiatieven daarom in regionaal perspectief plaatsen en zo onder 1 noemer brengen: Biomassa Projectenversneller Midden-Brabant.

Ontwikkeling Machinegebouw op het KVL-terrein
Industrieel erfgoed heeft veel mogelijkheden om de unieke locatie te combineren met nieuwe business. Dit project betreft ontwikkeling van leisure-concepten in het machinegebouw op het KVL-terrein. Het gebouw was verantwoordelijk voor de stroomopwekking van het terrein en huisvest een originele werkende stoommachine. In dit project wordt de locatie ontwikkeld tot een nieuwe, unieke leisurelocatie in onze regio. De projectpartners werken samen aan het ontwikkelen van arrangementen op onder meer de thema’s speciaal bier, duurzame energie, ontwikkeling fietsroutes en virtual reality belevenissen.

Nog budget beschikbaar
Werkt u samen met andere organisaties aan een vernieuwend product, dienst of concept op het thema logistiek, leisure, smart industry of zorg? Mogelijk komt u óók in aanmerking voor een subsidiebijdrage. Met de regeling Versterking Social Innovation in Midden-Brabant ondersteunen Midpoint en de provincie Brabant vernieuwende projecten in de beginfase die bijdragen aan de regionale economie.
Kijk hier voor meer informatie >

Midpoint Brabant