Skip Navigation or Skip to Content

Transport en Logistiek Nederland omarmt digitaliseringsscan

Dit is een publicatie van LCB

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Logistics Community Brabant (LCB) gaan samen aan de slag om de digitaliseringsgraad bij Nederlandse transportbedrijven te verhogen. Dit gaan zij doen aan de hand van de digitaliseringsscan; een tool die bedrijven inzicht geeft in hun digitaliseringsstatus. Onlangs ondertekenden Stephanie Wagenaar (TLN) en Daan Quaars (LCB) de overeenkomst. Naast LTN en LCB hebben ook Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant toegang tot de scan om toe te passen in hun eigen regio.

De ontwikkelingen op het gebied van automatisering en data gedreven werken in de logistieke- en transportsector nemen een enorme vlucht. Voor (mkb)bedrijven is niet of nauwelijks nog bij te houden welke acties genomen moet worden om in te kunnen spelen op de veranderingen uit de markt, eisen en wensen vanuit klanten en regelgeving en optimalisatie van eigen processen. De digitaliseringsscan geeft bedrijven een helder beeld van alle aspecten die een rol spelen bij digitalisering in hun bedrijfsvoering.

De digitaliseringsscan is ontwikkeld in het innovatieproject Data Science voor Logistieke Innovatie (DALI) van de Regio Deal Midden- en West-Brabant. De voorbije twee jaar is deze door LCB al succesvol uitgevoerd bij zo’n 70 transportbedrijven in Zuid-Nederland. De samenwerking met TLN biedt mogelijkheid om nog eens 100 bedrijven in heel Nederland te ondersteunen met een digitaliseringscan.

Bas Holland, business developer bij LCB: “Deze scan brengt  in kaart waar ondernemingen staan als het gaat om digitalisering. De scan richt zich op data en ICT bij bedrijven met warehousing en transport operaties. Met behulp van een status dashboard en een praktisch actieplan gaan wij in gesprek over de uitkomsten en implementatie.”

Stephanie Wagenaar: “Digitalisering is één van de speerpunten in de strategie van TLN. Deze scan is een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven om ze bewuster te maken maar vooral om ze op weg te helpen om stappen te zetten naar een data gedreven onderneming. Mooi dat we de scan nu ook landelijk aan bedrijven kunnen aanbieden.”

De scans worden uitgevoerd in de periode maart t/m augustus 2024. Geïnteresseerden bedrijven uit de regio Midden-Brabant kunnen contact opnemen met Midpoint Brabant: Twan van Lankveld (twanvanlankveld@midpointbrabant.nl) of Geert Voorrips (geertvoorrips@midpointbrabant.nl).

René Bergmans