Skip Navigation or Skip to Content

Tilburgse Diamant-groep heeft energie besparen en opwekken in het DNA

De Diamant-groep in Tilburg zet zich al meer dan tien jaar actief in voor duurzaamheid. Van energiebesparing tot opwekking van energie. Wat begon door intrinsieke motivatie vanuit medewerkers voor energiebesparing, is uitgemond in een aanpak waarin duurzame energie een wezenlijk onderdeel is van het beleid. Onlangs installeerde het bedrijf maar liefst 2.250 zonnepanelen op haar productiepand aan de Zevenheuvelenweg. Oftewel: bijna 1 megawattpiek! We vroegen hoofd facilitaire zaken Claire Janssen-Druijts naar de aanpak van de Diamant-groep.

Claire, wat is en doet de Diamant-groep?

Als leerwerkbedrijf helpen wij mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit doen we in de vorm van coaching, training en uiteraard ook in het bieden van werk bij een van onze bedrijfsdonderdelen. Zo kunnen mensen o.a. aan de slag in de groenvoorziening, bij de schoonmaak, als postbezorger, als inpakker, gedetacheerd worden of bij ons Kringloopbedrijf La Poubelle. Deze uitvoering van de Participatiewet doen we voor de gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Dongen en Alphen-Chaam. Ruim 1800 medewerkers zetten hun talenten al werkend in, via detachering bij een regulier bedrijf of via een van onze werkbedrijven.

Wat hebben jullie zoal gedaan op het gebied van energiebesparing?

“Wij zijn eigenlijk altijd bezig met duurzaamheid. Of het nou gaat om werkmaterieel of vervoer. Momenteel hebben we vijf elektrische auto’s. Dit is natuurlijk beter voor het milieu dan vervoer op benzine of diesel, maar het is ook een forse investering. Verder hebben we de openingstijden van het kantoorpand voor de medewerkers gewijzigd en zijn we i.p.v om 06.30 uur om 07.00u  open, zodat de verwarming een half uur korter aan staat. In onze panden  hebben we de TL-verlichting vervangen door LED. Dit levert een flinke energiebesparing op en het is qua licht veel prettiger voor onze medewerkers. Ook met de bewegingsmelders in onze kantoren besparen we op lichtenergie. Tevens hebben we de toiletten en pantry’s voorzien van sensorkranen om waterverbruik te reguleren. ”

Hoe gaan jullie om met de landelijke energiebesparing- en informatieplicht?

“Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven verplicht om de energiebesparende maatregelen uit te voeren die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dit geldt voor ondernemingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Sinds 1 juli 2019 hebben zij ook een informatieplicht. Ze moeten aan de OMWB (voorheen aan RVO) rapporteren welke maatregelen ze hebben uitgevoerd. De Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) is een handige checklist voor een energiescan. Als Diamant-groep zijn we hier al snel mee aan de gang gegaan.”

2.250 zonnepanelen op je dak… hoe is dat in zijn werk gegaan?

“Voor de aanleg van het PV-zonnepanelensysteem moesten we eerst het dak van ons productie-, post- en vervoergebouw renoveren. Ons pand op nummer 16 is in meerdere fasen gebouwd, met verschillende typen daken. We hebben de dakbedekking vernieuwd, beter geïsoleerd en op 1 plek verstevigd om de draagkracht te verkrijgen die nodig is. Met grijze dakbedekking wordt het pand bovendien minder warm, zodat we in de zomer minder hoeven te koelen. Deze maatregelen hadden we al in onze meerjarig onderhoudsplan  staan, maar omwille van de zonnepanelen hebben we dit naar voren gehaald. We zijn nu geheel zelfvoorzienend op energiegebied.”

Wat zijn jullie volgende stappen?

“We gaan nu verder met het naastgelegen kantoorpand (nr. 14), en bekijken met welke leverancier we hiervoor in zee gaan. En we wegen af of we al dan niet met PVT-panelen gaan werken. Deze wekken in één collector stroom op en gebruiken tegelijkertijd de warmte voor het verwarmen van water of het voeden van een warmtepomp.  We overwegen ook om te gaan werken met een laag temperatuursysteem, waardoor je een stuk minder hoeft op te warmen. We zijn nu aan het uitzoeken wat het meest gunstig en passend is bij de bouwkundige voorzieningen die we hebben.”

Welke rol heeft de organisatie Groene Groei gespeeld?

“In het kader van de Green Deal voor de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg hebben de specialisten van Groene Groei meegeholpen bij een technische energiescan en de aanvraag voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Zowel voor zonnepanelen (SDE) als de zon thermische panelen (SDE+) hebben we uiteindelijk een beschikking gekregen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro aan subsidie duurzame energie.”

Wat zijn jullie volgende stappen?

“We bekijken of we de twaalf panden die we huren ook kunnen verduurzamen. Hiervoor gaan we op termijn in gesprek met de verhurende partijen. Zij dienen hier natuurlijk wel voor open te staan en overtuigd te zijn van de voordelen.  Als we over een jaar de balans opmaken, willen we een flinke besparing op de energiekosten tonen.”

Green Deal

De Green Deal is een samenwerking van Vitaal bedrijfsverenigingen Kraaiven en Vossenberg, Gemeente Tilburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, BOM Renewable Energy en Stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid). MOED is de publiek/private onderneming van Midpoint Brabant die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energietransitie, energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden-Brabant. Geïnteresseerde ondernemingen van Kraaiven en Vossenberg kunnen contact opnemen met Jeroen Jansen of Ralf Klop van Groene Groei (info@groenegroei.nl).

 

Midpoint Brabant