Skip Navigation or Skip to Content

Tilburg University investeert € 8 miljoen in Brede Welvaart

Dit is een publicatie van University Tilburg.

Actuele, complexe ontwikkelingen zoals de klimaatcrisis, stijgende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, groeiende ongelijkheid en digitalisering, vragen om nieuwe oplossingen. Tilburg University maakt de komende vijf jaar ongeveer 8 miljoen euro vrij om interdisciplinaire samenwerking mogelijk te maken en deze vraagstukken samen met partners aan te pakken. Hiermee geeft de universiteit invulling aan haar taak en ambitie om van maatschappelijke betekenis te zijn en bij te dragen aan meer welzijn, betere arbeidsmarkt en een sociale energie transitie, allemaal onderdelen van de Brede Welvaart. De verbinding tussen wetenschap en praktijk wordt zo verder versterkt in samenwerking met partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Het programma Brede Welvaart sluit naadloos aan bij de langetermijnkoers van Midpoint Brabant voor de regio Midden-Brabant en is een belangrijke ontwikkeling om de maatschappelijke transitievraagstukken interdisciplinair en samen met partners aan te pakken.

Jantine Schuit, vice rector magnificus Tilburg University:

“Om samenwerking, kennisontwikkeling en kennisdeling te stimuleren zijn universiteitsbrede academische werkplaatsen opgericht, met alle een duidelijke doelstelling. Met deze flinke financiële impuls kunnen deze academische werkplaatsen de komende jaren een bijdrage leveren aan vraagstukken die voor mensen van waarde zijn, zoals gezondheid, het klimaat, een fijne leefomgeving en arbeid. Bij Brede Welvaart gaat het niet alleen over het welzijn in het ‘hier en nu’, maar ook over het welzijn van mensen buiten onze regio en toekomstige generaties.”

Iedere werkplaats gaat een meerjarige samenwerking aan met externe partners met wie in co-creatie een meerjarige onderzoeksagenda wordt opgesteld. Bij iedere werkplaats draagt Tilburg University vanuit verschillende disciplines bij aan de kennisontwikkeling. De koppeling tussen verschillende disciplines én tussen wetenschap en praktijk is nodig voor een bijdrage aan de oplossing voor de complexe maatschappelijke vraagstukken. Partnerorganisaties kunnen direct bijdragen aan onderzoek, bijvoorbeeld met praktijkcases, maar kunnen ook hun medewerkers laten participeren in het onderzoek en onderwijs. Daarnaast worden evenementen, zoals inspiratiebijeenkomsten en onderwijsactiviteiten, georganiseerd en ontwikkeld voor zowel studenten als partners. Zo kunnen studenten aan de slag met challenges vanuit de partnerorganisaties.

Brede Welvaart
De universiteitsbrede academische werkplaatsen hebben als overkoepelend thema ‘Brede Welvaart’. Steeds meer publieke en private organisaties omarmen het brede welvaartsbegrip als richtinggevend kader en kompas voor een meer duurzame koers. Daarbij ligt de focus niet op het hoogste rendement, maar op maatschappelijke impact, een duurzame leefomgeving en een samenleving met gelijke kansen en werk voor iedereen.

Vanuit deze gedachte is Tilburg University, in samenwerking met sociale kennisonderneming Het PON & Telos, gestart met de academische werkplaats Brede Welvaart in Bedrijf en met de academische werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt. Inmiddels zijn bij beide werkplaatsen de eerste maatschappelijke partnerschappen gesloten. Ook zijn de werkplaatsen Energietransitie & Klimaat en Digitale Gezondheid & Mentaal Welzijn in oprichting.

Meer informatie over de universiteitsbrede academische werkplaatsen vind je op de website van de Tilburg University.

Midpoint Brabant