Skip Navigation or Skip to Content

Tilburg onderzoekt mogelijke locaties voor Van Gogh Homeland Experience

De gemeente Tilburg gaat een onderzoek doen naar twee mogelijke locaties voor de Van Gogh Homeland Experience. Het project is in 2019 door House of Leisure van Midpoint Brabant gestart en zit nu in de artistiek-ruimtelijke ontwerpfase. Met een trekkersrol in Van Gogh Homeland Experience wil Tilburg de innovatieve kracht van de stad en Midden-Brabant tonen, en haar rol in het Van Gogh Nationaal Park verder versterken.

Van Gogh Homeland Experience wordt een kralensnoer van zeven belevenislocaties in Brabant die vanaf 2023 te bezoeken zijn. De grootste Brabantse meester aller tijden Vincent van Gogh vormt de inspiratiebron voor deze iconische hotspots. Niet alleen vanwege de liefde voor zijn geboortegrond, maar ook door de gave om met zijn creativiteit en verbeeldingskracht aan te sporen om grote maatschappelijke veranderopgaven daadwerkelijk aan te pakken. Het project is het vlaggenschip van het Midpoint Brabant programma ‘Leisure for a better Society’.

Van Gogh en Tilburg

Vincent van Gogh heeft in Tilburg gewoond en is er naar school gegaan. Tilburg draagt zijn gedachtengoed uit door de actieve samenwerking in het Van Gogh Nationaal Park, dat verspreid ligt over de provincie Brabant. Met de Van Gogh Homeland Experience komt er in de stad ook meer aandacht voor het jeugdtalentenprogramma De Nieuwe Vincent en voor Vincents Tekenlokaal, de plek waar hij ooit tekenlessen kreeg en je nu op nieuwe manieren leert tekenen. Als partner van de erfgoedcode van Vincent van Gogh Sites Foundation draagt Tilburg zijn grote maatschappelijke betekenis voor de Brabantse omgeving uit. De Van Gogh Homeland Experience moet ook zorgen voor grotere zichtbaarheid van de stad bij makers en het internationale publiek.

Selectie van locaties

Gemeente Tilburg maakt binnenkort een voordacht van potentiële locaties, op basis van de visie van Van Gogh Nationaal Park. Hieruit worden twee onderzoeklocaties gekozen door adviseurs en partners van Midpoint Brabant en House of Leisure, de bureaus MVRDV en Rebel, ervaren ontwerpers en creatieve denkers. Vanuit ateliers (flexibele werkplekken) gaan architecten, kunstenaars, cultuurpartners, onderwijsinstellingen en jonge talenten ermee aan de slag, onder leiding van architect Winy Maas.

De thematiek van de locaties gaat aansluiten bij het beleid van Tilburg, zoals duurzame verstedelijking, slimme mobiliteit en concurrerende en circulaire economie. Het visieboek en het programma van eisen zijn medio juni 2022 gereed. Bij positieve bevindingen worden de ontwerpen vervolgens gerealiseerd, op voorwaarde dat er geschikte partijen zijn voor de bouw en financiering.

Midpoint Brabant