Skip Navigation or Skip to Content

Tilburg en Hart van Brabant, grootste groeier in banen en bedrijven

In 2018 groeide het aantal bedrijven en banen in Tilburg respectievelijk met 7,2 en 3,1 procent. Dat is de grootste groei sinds 2009, zo blijkt uit de werkgelegenheidsmonitor van de Provincie Noord-Brabant.

De jaarlijkse werkgelegenheidsmonitor (www.brabantatlas.nl) is in opdracht van de provincie Noord-Brabant door Etil research group opgesteld. Het aantal werkende personen in Tilburg nam volgens de monitor toe met 3.523 en het aantal bedrijfsvestigingen met 1.231. Daarmee kent Tilburg het hoogste aantal nieuwe bedrijven en banen van alle Brabantse gemeenten in 2018.

De regio Hart van Brabant laat sterke groei zien met een toename van 2,9 procent en 6,3 procent wat betreft werkzame personen en bedrijfsvestigingen. Alleen in 2011 groeide in de afgelopen 9 jaar het aantal bedrijfsvestigingen.

De groei van het aantal werkenden en bedrijfsvestigingen in Tilburg is met name in de sectoren Bouwnijverheid, Groot- en detailhandel, Zakelijke Dienstverlening en Gezondheid- en Welzijnszorg te zien.

Van de zogenoemde B5 (Brabantstad) gemeenten kenden alleen Helmond en Den Bosch een sterkere groei in respectievelijk het aantal werkzame personen (3,6 procent) en bedrijven (8,9 procent).

Betrouwbare informatie is het fundament van goed beleid en ondernemerschap.

De informatie uit de ”BrabantAtlas” transformeert data naar informatie. De economische en ruimtelijke structuren en ontwikkelingen in Noord-Brabant worden in de atlas op een overzichtelijke manier geanalyseerd en toegankelijk gemaakt. Zowel voor gemeenten, regio’s, de Provincie zelf als voor marktpartijen geeft deze informatiebron een solide basis voor beleids- of strategiebeslissingen. De data is afkomstig uit het vestigingen- en werkgelegenheidsregister van de Provincie Noord-Brabant, dat is samengesteld uit een vijftal regionale registers (West-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant, Regio Helmond en Noordoost-Brabant). De registers worden onder meer op basis van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek en deskresearch actueel gehouden.

Deze registers leveren ook weer input o.a. voor het landelijk vestigingen- en werkgelegenheidsregister LISA ten behoeve van provincieoverschrijdend c.q. nationaal onderzoek (www.lisa.nl).

Voor meer details – en vergelijkingen tussen de verschillende gemeenten en regio’s, kijk op: www.brabantatlas.nl

Midpoint Brabant