Skip Navigation or Skip to Content

Symbiosis4Growth koppelt bedrijven voor uitwisseling circulaire materialen en kennis

Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Het doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie. Midpoint Brabant is partner in dit project van Regio Deal Midden- en West-Brabant. In de regio in Midden-Brabant lopen momenteel zes projecten. Welke dit zijn lees je hier.

Dalco Food (Vestigingen in Midden- en West-Brabant)

Dalco Food specialiseert zich in de ontwikkeling en productie van maaltijdcomponenten, oorspronkelijk gericht op vlees, maar sinds kort volledig vegetarisch en veganistisch. Het bedrijf is geïnteresseerd in het gebruik van hoog kwalitatieve reststromen, die bij voorkeur regionaal zijn. Binnen Symbiosis4Growth experimenteren ze op dit moment met restmateriaal van maïskolven (afkomstig van Farm Pack te Kapelle) en diepvriesfrites (afkomstig van Agristo te Tilburg). Bij succes kan de distributie en afzet van de producten mogelijk plaatsvinden via maaltijdboxes van Boerschappen in Breda. Hiermee levert Dalco Food een belangrijke bijdrage aan de regionale circulaire economie.

Fuji Manufacturing Europe (Tilburg)

Fuji heeft te kennen gegeven LT restwarmte, resthout en proceswater als reststromen beschikbaar te hebben. Door nieuwe productieprocessen is een overcapaciteit aan elektrisch vermogen ontstaan. Samen met de Stichting MOED, partner van Midpoint Brabant, wordt gewerkt aan het benutten van restwarmte. Symbiosis4Growth gaat dit jaar met Fuji van start met een analyse voor hergebruik van 6 miljoen m3 effluent. Hierin wordt ook de calorische waarde van het water meegenomen. Overige reststomen kunnen in overleg met Fuji door Symbiosis4Growth worden geanalyseerd op een duurzaam hergebruik.

Agristo (Tilburg)

Agristo is gespecialiseerd in het produceren van voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten en -specialiteiten. De totale productiecapaciteit bedraagt 750.000 ton afgewerkt product per jaar. In Tilburg wordt 260.000 ton per jaar geproduceerd. Aardappels worden gestoomd, geschild, geblancheerd, gedroogd, gebakken, ingevroren en opgeslagen. Agristo heeft tal van reststromen, zoals slibben, warmte en proceswater. Symbiosis4Growth is gevraagd om samen met de Stichting MOED en Agristo uitwerking te geven aan een toepassing hiervan. Er is gestart met een analyse voor de uitkoppeling van restwarmte. Agristo beschikt tevens over een nog onbenutte productuitval (‘misbaksels’). Symbiosis4Growth signaleert hier een symbiose met de case van Dalco Food en heeft productsamples bij Dalco aangeboden voor nader onderzoek naar hergebruik.

Natuchem (Tilburg)

De firma Natuchem heeft het voornemen om voor haar vestiging in Tilburg in 2021 een installatie voor de productie van 25.000 ton ammoniumsulfaat, met een gefaseerde opschaling tot 50.000 ton, in bedrijf te nemen. Circular Values heeft een rol in de ontwikkeling en levering van de installatie. De restwarmte die hierbij vrijkomt wordt gekoppeld aan de restwarmte van het naastgelegen Agristo. Deze restwarmte tezamen is op termijn goed om circa 5.000 woonequivalenten van duurzame warmte te voorzien waarmee het aardgas kan worden uitgefaseerd.

Restwarmte voor De Reeshof (Tilburg)

Het gemeentelijk sportcentrum De Reeshof wil voor haar zwembad, kleedruimtes en sporthallen de restwarmte van Natuchem en Agristo inzetten. Symbiosis4Growth heeft hiertoe een analyse laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat er na levering aan het zwembad nog 40% warmteoverschot is. Stichting MOED zal op basis van deze analyse samen de gemeente een businesscase starten.

Workshop gemeente Waalwijk

Op 27 mei a.s. organiseert Symbiosis4Growth in samenspraak met de Stichting Waalwijk CO2-vrij een workshop voor mkb-bedrijven in Waalwijk. Uit voorbereidende gesprekken met de stichting hebben zich inmiddels diverse bedrijven gemeld waaruit mogelijk cases via Symbiosis4Growht worden geanalyseerd.

Contact

Wil je meer weten over Symbiosis4Growth of heb je zelf een briljant idee voor uitwisseling van circulaire materialen of kennis? Neem dan contact op met de projectleiders of bekijk de website.

Midpoint Brabant