Skip Navigation or Skip to Content

Subsidie voor het project opzet Internet of Things platform

Een samenwerkingsverband onder leiding van Sense Company uit Tilburg werkt aan het ontwikkelen van een multi-inzetbaar sensor-board en (service)platform, zodat deze technologie beschikbaar komt. Ze krijgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van de pilot 40.000 euro subsidie.

Aanleiding voor dit project: op dit moment wordt er in de navulindustrie geen gebruik gemaakt van sensortechnologie en voorspellend onderhoud voor het monitoren van de status van producten in het veld. Dat terwijl deze technieken enorme potentie hebben voor verbeterde efficiency.

Grote potentie
De ontwikkelde technologie binnen dit project heeft grote potentie voor gebouwbeheerders en schoonmaakbedrijven die werken met dispensers en verbruiksapparaten. Schoonmaak en onderhoud van dispensers kunnen geheel voorspelbaar gemaakt worden door toepassing van sensoren in combinatie met verbruiksdata. De resultaten van de pilot worden na afloop publiekelijk ter beschikking gesteld op de website van Sense Company en kunnen zo door andere (MKB)-bedrijven benut worden.

Nog budget beschikbaar voor nieuwe projecten
Werkt u samen met andere organisaties aan een vernieuwend product, dienst of concept op het thema Logistiek, Leisure, Smart Industry of Zorg? Mogelijk komt u óók in aanmerking voor een subsidiebijdrage. Met de regeling Versterking Social Innovation in Midden-Brabant ondersteunen Midpoint en de provincie Noord-Brabant vernieuwende projecten in beginfase die bijdragen aan de regionale economie. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 november 2017. Klik hier voor meer informatie >

Midpoint Brabant