Skip Navigation or Skip to Content

Stichting Waalwijk CO2 vrij nodigt ondernemers uit voor de kick-off van de Green Deal 2.0

Stichting Waalwijk CO2 vrij nodigt alle bedrijven binnen gemeente Waalwijk uit voor de kick-off van de Green Deal 2.0 op 21 maart 2023 van 15.00 tot 17.00 uur in Theater De Leest in Waalwijk. In een afwisselend programma worden ondernemers enthousiast gemaakt voor de Green Deal 2.0 en wat die voor hun bedrijf kan betekenen. De Green Deal 2.0 werd onlangs opgezet om de verduurzaming van de Waalwijkse bedrijven te versnellen.

 Afspraak in de Green Deal is dat Stichting Waalwijk CO2 vrij onafhankelijk en belangeloos ondernemers, individueel of collectief, begeleidt in het hele proces om de juiste duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Ze richten zich daarbij op energie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Sinds de Green Deal 2.0 afgelopen november werd gesloten telt Mark Gouda, projectleider van de stichting, al bijna 100 aanmeldingen van bedrijven die zich hebben aangesloten: “Bedrijven willen wel verduurzamen en samenwerken, maar weten niet altijd goed hoe of waar te beginnen. Terwijl er, zeker op onze bedrijvenparken, veel kansen zijn. Veel ondernemers zien de grote voordelen om samen te werken binnen de Green Deal. Het scheelt geld, veel uitzoekwerk en het levert uiteindelijk veel op.”

Gouda doelt daarmee niet alleen op onder meer de gratis scan naar keuze en begeleiding bij het hele traject: “Het bespaart je uiteindelijk ook veel kosten. En niet onbelangrijk, het is ook een unieke kans om elkaar te versterken of samen maatregelen te nemen. Bedrijven moeten uiteindelijk zelf in actie komen, maar wij als stichting hebben veel kennis te bieden en leggen de verbinding met ander bedrijven. Daar zijn we als stichting voor.”

Alle Waalwijkse ondernemers welkom bij de kick-off
Alle bedrijven uit de gemeente, van klein tot groot, zijn welkom bij deze kick-off. Gouda: “We hebben een luchtig, maar zeer boeiend programma in elkaar gezet, met natuurlijk informatie over de Green Deal, maar ook een spectaculaire opening én een inspirerend betoog van meteoroloog Helga van Leur. We hopen met deze middag veel ondernemers enthousiast te maken om mee te doen.” Bedrijven die ‘m niet hebben ontvangen kunnen zich aanmelden via deze uitnodiging. Of neem contact op via de website www.waalwijkco2vrij.nl.

Over de Green Deal
Voor Green Deal 2.0 bundelen acht partijen hun krachten voor verduurzaming op het gebied van zowel energietransitie, klimaatadaptatie als circulaire economie/circulariteit: de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Gemeente Waalwijk, Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Parkmanagement Waalwijk B.V., Waterschap Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant en Stichting Waalwijk CO2.

Midpoint Brabant